Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, με νέα ρυθμιστική διάταξη για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014 από 20 Αυγούστου 2013 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2014 για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος, οι ημέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά το είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

1.

Λαγός

 

15/9 -10/1

Τετάρ.- Σάβ. - Κυριακή

1

2.

Πετροκούναβο

 

15/9 - 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

 

ΠΟΥΛΙΑ                                                                                                                        Δενδρόβια,  εδαφόβια κ.α.

1.

Σιταρήθρα

20/8-14/9

15/9-31/1

Όλες

10

2.

Φάσα

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3.

Αγριοπερίστερο

20/8 -14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4.

Ορτύκι

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

12

5.

Τρυγόνι

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

12

6.

Τσίχλα

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

25 (Συνολικά από όλα τα είδη )

7.

Δενδρότσιχλα

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

8.

Κοκκινότσιχλα

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

9.

Γερακότσιχλα

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

10.

Κότσυφας

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

11.

Καρακάξα

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12.

Κάργια

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13.

Κουρούνα

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14.

Ψαρόνι

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15.

Μπεκάτσα

 

15/9-28/2

Όλες

10

16.

Νησιώτικη Πέρδικα

 

15/9-30/11

Τετάρ. -Σάβ. -Κυριακή

4

 

ΠΟΥΛΙΑ                                                                                                                            Υδρόβια και παρυδάτια

1.

Σφυριχτάρι

 

15/9-10/2

Όλες

12 (Συνολικά από όλα τα είδη )

2.

Κιρκίρι

 

15/9-31/1

Όλες

3.

Πρασινοκέφαλη

 

15/9-31/1

Όλες

4.

Σουβλόπαπια

 

15/9-10/2

Όλες

5.

Σαρσέλα

 

15/9-10/2

Όλες

6.

Χουλιαρόπαπια

 

15/9-10/2

Όλες

7.

Κυνηγόπαπια

 

15/9-31/1

Όλες

8.

Τσικνόπαπια

 

15/9-10/2

Όλες

9.

Φαλαρίδα

 

15/9-10/2

Όλες

10.

Φλυαρόπαπια

 

15/9-31/1

Όλες

11.

Ασπρομετωπόχηνα

 

15/9-10/2

Όλες

12.

Νερόκοτα

 

15/9-10/2

Όλες

10

13.

Μπεκατσίνι

 

15/9-10/2

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ