Η εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι υπέβαλε στις 13 Δεκεμβρίου 2013, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η υποβολή του ανωτέρω αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε εγκριθεί ομόφωνα από την Έκτακτη Καθολική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013.