Στρεβλώσεις και αδικίες δημιουργεί η κλίμακα του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το νομοσχέδιο του οποίου συζητείται στη Βουλή και συγκεντρώνει τα πυρά τόσο των βουλευτών της συγκυβέρνησης όσο και αυτών της αντιπολίτευσης, αλλά και των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων της χώρας, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις στην αρμόδια επιτροπή.

Οι αδικίες έγκεινται κυρίως στο γεγονός ότι από τη νέα κλίμακα απουσιάζει η αναλογία, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των ενδιάμεσων κλιμακίων, αφού μεταξύ τέταρτου και πέμπτου υπάρχει αύξηση 33% (από τα 4,5 ευρώ/τ.μ. στα 6 ευρώ/τ.μ.), ενώ μεταξύ όγδοου και ένατου μόνο 3,2%.

Εκτός όμως από την έλλειψη προοδευτικότητας, το νέο σύστημα αδικεί ακόμη περισσότερο τους «μη έχοντες», αφού για να πληρώσουν το μισό φόρο ή να απαλλαγούν πλήρως όσοι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία δεν θα πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου προφανώς αγνοούν ότι όποιος βρίσκεται σε πραγματική και αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία δεν θα μπορεί, λογικά, να αντεπεξέλθει και στην «καταιγίδα» των φορολογικών υποχρεώσεων που υπάρχουν, επομένως με μαθηματική ακρίβεια στερούν από χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς «προστασίας» από τον ΕΝΦΙΑ. Από την άλλη πλευρά, ο ΕΝΦΙΑ θα επιβαρύνει λιγότερο, σε σχέση με το χαράτσι της ΔΕΗ, ΔΕΗ-1,69% τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις λεγόμενες «ακριβές» περιοχές, αλλά και γενικότερα όσους έχουν ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όσους κατέχουν μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών και καλλιεργούμενες αρδευόμενες εκτός σχεδίου εκτάσεις, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με αυξημένους φόρους για την ακίνητη περιουσία τους. Στους μεγάλους «χαμένους» του νέου φόρου περιλαμβάνονται και οι φορολογούμενοι με μεσαία ακίνητη περιουσία, δηλαδή διαθέτουν ένα διαμέρισμα, ένα εντός σχεδίου οικόπεδο και ένα αγροτεμάχιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο καθεστώς που θεσπίζεται με το εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπει τα εξής:

 • επιβολή του μόνιμου φόρου ο οποίος θα επιβαρύνει όλα τα ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, γραφεία, καταστήματα), αλλά και διπλό φόρο για τους ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.
 • επιβάλλεται ένας φόρος ανά ακίνητο. Ο κύριος φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων και θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:
  • Κτήρια: Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ/τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια.
  • Οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών: Ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα, σε 25 κλιμάκια.
  • Αγροτεμάχια και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου ή οικισμών: Ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα.
 • επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμών που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, με αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ και προοδευτική φορολογική κλίμακα. Οι συντελεστές του συμπληρωματικού φόρου θα ξεκινούν από 0,1% και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.
 • οι οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο με μετρητά μπορούν να μεταβιβάσουν σε τρίτο την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Δημόσιο.
 • τη μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% από την 1η Ιανουαρίου 2014. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο φόρος ανέρχεται σε 8% για αξία έως 20.000 ευρώ και 10% για το τμήμα της αξίας του ακινήτου που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Η μείωση του φόρου μεταβίβασης ισχύει μόνο για τις αγορές ακινήτων και όχι για δωρεές και γονικές παροχές.

Πλήρης απαλλαγή

Πλήρη απαλλαγή από το φόρο θα έχουν οι φορολογούμενοι εφόσον πληρούνται τα κριτήρια όπως ισχύει στην περίπτωση της έκπτωσης και:

 • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία
 • εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Με βάση τα σχέδια του οικονομικού επιτελείου, προβλέπεται να βεβαιωθούν συνολικοί φόροι στην ακίνητη περιουσία 3,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, δε, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», υπολογίζεται ότι από τον ΕΝΦΙΑ θα εισπραχθούν 2,65 δισ. ευρώ, έναντι 2,486 εκατ. ευρώ που εισέπραξε φέτος το υπουργείο Οικονομικών από το «χαράτσι» του ΕΕΤΑ και τον ΦΑΠ.

Οσον αφορά τη μείωση του φόρου μεταβίβασης στο 3%, από 8% και 10%, υπολογίζεται ότι θα «κοστίσει» στο Δημόσιο 150 εκατ. ευρώ.

Εκπτωση 50% σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, προβλέπεται έκπτωση 50% για τους φορολογούμενους και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής του συνολικού φόρου, αν και η έκπτωση θα χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 • το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και
 • ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

naftemporiki.gr