Εισφορές που θα ανέρχονται στο 0,1% των καταθέσεων ετησίως θα καταβάλουν οι τράπεζες κάθε χώρας της Ε.Ε. για να δημιουργήσουν από ένα εθνικό ταμείο διάσωσης τραπεζών.

Σταδιακά, σε βάθος δεκαετίας, όλα τα ταμεία των κρατών μελών θα συγχωνευθούν σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Εκκαθάρισης τραπεζών, το οποίο θα αναλάβει τη στήριξη των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ τα ποσοστά συμμετοχής στη διάσωση σε άλλες χώρες θα αυξάνονται κάθε χρόνο.

Εάν τα διαθέσιμα των ταμείων δεν επαρκούν για τη διάσωση μιας τράπεζας στο μεταβατικό στάδιο, κάθε χώρα θα επιβάλλει έκτακτη εισφορά στο τραπεζικό σύστημα για να τη χρηματοδοτήσει, ενώ εάν τα λεφτά δεν υπάρχουν, θα δίνεται χρηματοδότηση (bridge financing) είτε από το κράτος μέλος είτε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Αυτό προβλέπει το σχέδιο συμβιβασμού για τις διασώσεις τραπεζών που έχει ετοιμάσει η προεδρεύουσα στην Ε.Ε. Λιθουανία, το οποίο συζητείται σήμερα σε άτυπη συνάντηση εκπροσώπων ορισμένων χωρών μελών, στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειωτέον ότι ήδη η Γερμανία αντιδρά και ζητεί να εξαιρεθεί από τη συμμετοχή στο ταμείο (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Το σχέδιο πρέπει να υιοθετηθεί επισήμως στο συμβούλιο υπουργών ECOFIN την Τετάρτη, για να εγκριθεί τελικώς στη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται Πέμπτη και Παρασκευή.

Σύμφωνα με το σχέδιο, εάν κατά τον πρώτο χρόνο χρειαστεί διάσωση τράπεζας, αυτή θα γίνει κατά 90% με τα χρήματα του εθνικού ταμείου, ενώ οι υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να εισφέρουν μέχρι 10% του κόστους από τα δικά τους ταμεία.

Το δεύτερο χρόνο, το ποσοστό του εθνικού ταμείου θα πέσει στο 80%, ενώ η συνεισφορά των άλλων χωρών θα ανέβει στο 20%. Σταδιακά σε βάθος δεκαετίας, κάθε χώρα θα χρησιμοποιεί το 10% του δικού της ταμείου, ενώ οι υπόλοιπες θα συνεισφέρουν το 90%.

Σε 10 χρόνια, όλα τα εθνικά ταμεία θα συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο Κοινό Ταμείο Εκκαθάρισης και το κόστος διάσωσης θα έχει αμοιβαιοποιηθεί πλήρως.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ανακεφαλαιωθεί με χρήματα από το πακέτο διάσωσης και ότι απομένουν ακόμη μεταξύ 9 και 11 δισ. ευρώ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι διαθέσιμα στο ΤΧΣ.

Εάν το κόστος διάσωσης μιας τράπεζας στα 10 μεταβατικά χρόνια που προβλέπει η συμβιβαστική πρόταση, ξεπερνά τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το συνδυασμό εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, τότε η χώρα όπου εδρεύει η τράπεζα, η χώρα μπορεί να επιβάλει μια πρόσθετη εισφορά στο δικό της τραπεζικό τομέα, όπως αναφέρει το reuters.

Εάν και αυτό δεν επαρκεί τότε η κυβέρνηση της χώρας θα μπορεί να παράσχει προσωρινή χρηματοδότηση (bridge financing) η οποία θα αναπληρωθεί από μεταγενέστερες τραπεζικές εισφορές ή, εάν ο κρατικός προϋπολογισμός δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια, θα μπορεί να ζητεί χρηματοδότηση με δάνειο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας.

Σύμφωνα με τη λιθουανική πρόταση, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να υιοθετηθούν με διακυβερνητική σύμβαση μέχρι την 1η Μαρτίου 2014.

newmoney.gr