Από τις αρχές του Γενάρη θα ξεκινήσει επίσημα η λειτουργία της Σχολής Γονέων Χανίων.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθούν περίπου 20 τμήματα επιμόρφωσης και ψυχολογικής υποστήριξης γονέων εντός του Δημου Χανίων και σε άλλες περιοχές του Νομού, που έχουν εκδηλώσει ενεργό ενδιαφέρον, όπως το Κολυμπάρι, τα Μεγάλα Χωράφια, ο Βάμος, η Βρύσες, το Καστέλι, ο Πλάτανος, η Παλαιόχωρα, τα Ασκύφου κ.α. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμπληρώσει τη σχετική αίτηση θα συμπεριληφθούν στις ομάδες που θα λειτουργήσουν αφού πρώτα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για τις ημέρες, τα σημεία και τις ώρες των συναντήσεων.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Το πρόγραμμα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π ψ(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων στο Νομό Χανίων, Ψυχολόγο, Κτιστάκη Μαρία, Τηλ.6932211303, Εmail: [email protected] και την ιστοσελίδα www.facebook.com/sholesgoneonchanion