Ένα χρόνιο πρόβλημα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου (ΣΕΠ) φαίνεται να βρίσκει πλέον τη λύση του. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών οδήγησε τα τελευταία 2 χρόνια στο να γίνονται μαθήματα στους διαδρόμους και σε βοηθητικούς χώρους, δημιουργώντας έτσι σοβαρά προβλήματα διδασκαλίας και ασφάλειας των παιδιών.

Μετά από συνεργασία των φορέων του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παιδείας και με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατατέθηκε πρόταση για την στέγαση της Δευτεροβάθμιας του ΣΕΠ στα κτίρια του Πανεπιστημίου στην Κνωσό.

Η πρόταση περιλαμβάνει τους απαραίτητους χώρους για την Ευρωπαϊκή πιστοποίηση του Σχολείου (14 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γυμναστήριο, τραπεζαρία, αύλιο χώρο) και διαφαίνεται σαν μια βιώσιμη λύση με προοπτική. 

Ταυτόχρονα, το Παν/μιο Κρήτης προτείνει χώρους για την μετεγκατάσταση του συνόλου του ΣΕΠ στα κτίρια της Κνωσού, γεγονός που θα ομαλοποιήσει και θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του Σχολείου.