Ο Δήμος Φαιστού πρωτοπόρος στη Δια Βίου Μάθηση συνεχίζει να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε δράσεις και ενημερωτικές συναντήσεις που αφορούν τον τομέα αυτό.

Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχε σε Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν επαναπροσδιορισμό των γνωστικών εργαλείων ώστε να διευρύνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης και να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο των αυξημένων αυτών αναγκών, παρουσιάστηκαν καινοτόμες προσεγγίσεις εκπαίδευσης του εργασιακού δυναμικού που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία, προκειμένου να αναπτύξει εργασιακές δεξιότητες απαραίτητες για την ένταξη/επανένταξη του στην αγορά εργασίας.

Απώτερος στόχος είναι η διάδοση της εκπαίδευσης ενηλίκων ως αναγκαίο εφόδιο επανασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένα σχέδια που έχουν υλοποιηθεί και είχαν πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους, αυξάνοντας την απασχολησιμότητα μιας ευρύτερης κατηγορίας ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Δήμος Φαιστού με γνώμονα τα παραπάνω συνεχίζει την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για τους πολίτες του, προκειμένου να μπορέσουν μέσω αυτών να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η σημασία των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται μέσα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαιστού είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Άλλωστε και η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη έχει δώσει από την πρώτη στιγμή του Καλλικρατικού Δήμου ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράμματα αυτά και κατάφερε να κάνει το Δήμο Φαιστού, πρότυπο δήμο σε όλη την Ελλάδα στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.