Μείωση της τάξεως του 54,1% στα 30,2 εκατ. ευρώ σημείωσαν τα κέρδη του ΟΤΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2011, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,6% σε 1,224 δισ. ευρώ.

Παρά το γεγονός πως η μείωση στα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας το τρίμηνο ήταν λιγότερο αισθητή σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο, τα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας Ελλάδας μειώθηκαν αρκετά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, σε σχέση με μια περίοδο, το 2010, που δεν
είχε επηρεαστεί ακόμη από τον επιθετικό ανταγωνισμό, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ.

Πέρα από την Ελλάδα, οι τάσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας ήταν αμετάβλητες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα της διεθνούς κινητής τηλεφωνίας σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση.