Σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 το μεσημέρι θα υπογραφεί από το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη η Σύμβαση του έργου:

"Ανακατασκευή και Εκσυγχρονισμός Διυλιστηρίου περιοχής Σκαλανίου"

Η Σύμβαση θα υπογραφεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ στη Φοινικιά.