Στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη σχετικά με την ανάθεση και ταχεία ολοκλήρωση των μελετών φράγματος Δαφνών, απαντά ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διαβιβάζοντας έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο «ο π. Ο.ΑΝ.Α.Κ. στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος «Ελλάδα 2000» και με ένταξη και χρηματοδότηση από τον διατιθέμενο Π/Υ, ολοκλήρωσε την μελέτη οριοθέτησης του τμήματος του Ξηροποτάμου από τις εκβολές του μέχρι και τα όρια επέκτασης του Σχεδίου Πόλης. Λόγω της εκτεταμένης πλημμυρικής ζώνης, με περίοδο επαναφοράς την 50ετία, υπήρξαν σοβαρότατες ενστάσεις τόσο από το Δ. Ηρακλείου, όσο και από τον τότε Δήμο Γαζίου, οι οποίοι ζήτησαν την εξεύρεση λύσης προκειμένου να περιοριστεί η πλημμύρα και να μην επηρεαστεί δυσμενώς η υφιστάμενη (παράνομη) δόμηση ακόμη και του Παγκρητίου Σταδίου.»

«Προτάθηκε λοιπόν από τον π. ΟΑΝΑΚ και έγινε αποδεκτή η λύση της μείωσης της πλημμυρικής παροχής με την χρήση αντιπλημμυρικού φράγματος στην περιοχή των Δαφνών. Με την 1994/2006 Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ηρακλείου, ο π. ΟΑΝΑΚ ανέλαβε, μεταξύ άλλων την συμπλήρωση της Οριοθέτησης του ρέματος Ξηροποτάμου με την προσθήκη αντιπλημμυρικού φράγματος, μέχρι τα όρια του ΓΠΣ Ηρακλείου καθώς και την εκπόνηση μελέτης του Φράγματος Δαφνών.»

Σε ότι αφορά τις μελέτες του φράγματος, όπως ενημερώνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, «έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί αρμοδίως όλες οι μελέτες της Α΄ Φάσης συμπεριλαμβανομένων της οριστικής υδρολογικής - υδραυλικής μελέτης και της ΠΠΕ, έχει εγκριθεί από την ΠΕΧΩ η ΠΠΕ και έχει χορηγηθεί Άδεια Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από την Γ.Γ.Π.Κ. από τον Σεπτέμβριο του 2009 και έχουν ολοκληρωθεί η ΜΠΕ, η οριστική γεωλογική μελέτη και οι τεχνικές μελέτες σε στάδιο προμελέτης. Η οριστική μελέτη του έργου θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και την ολοκλήρωση της γεωτεχνικής έρευνας και της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης.»

«Οι λόγοι που δεν έχουν επιτρέψει στον π. ΟΑΝΑΚ να ολοκληρώσει την μελέτη μέχρι σήμερα εστιάζονται στην οφειλή του Δήμου Ηρακλείου ύψους 550.000€ από 31-12-2004 ενώ η είσπραξη τιμολογημένων υπηρεσιών του π. ΟΑΝΑΚ παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των υποβληθείσων μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.»

«Πρόσφατα», όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο «προτάθηκε η λύση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος θα τροποποιήσει τις μελέτες σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που έχου τεθεί στο ΥΠΕΚΑ, ενώ αποφασίστηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την μελέτη του Φράγματος Δαφνών να τροποποιηθεί με αύξηση Π/Υ ούτως ώστε να καλυφθούν ανελαστικές δαπάνες γεωτεχνικών ερευνών που προέκυψαν.»

Ωστόσο, ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης δηλώνει ότι «η ασυνέπεια των κεντρικών και περιφερειακών αρχών, έχει ως αποτέλεσμα για ακόμη μια φορά την ομηρία και την αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής» και επισημαίνει ότι «είναι σημαντικό να προχωρήσει το συντομότερο η ολοκλήρωση των μελετών του φράγματος Δαφνών και πολεοδόμησης Δυτικών Συνοικιών Ηρακλείου Κρήτης».