Την εβδομάδα που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «Kατασκευή δικτύου αποχέτευσης Πετροκεφαλίου-Επικαιροποίηση δικτύου ακαθάρτων» με προϋπολογισμό 2.254.504.97 €, ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Πετροκεφαλίου με τον καταθλιπτικό αγωγό που θα μεταφέρει τα λύματα του οικισμού στην Ε.Ε.Λ. Μοιρών. Η μελέτη του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού έχει συνταχθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης.

Το συγκεκριμένο έργο προϋποθέτει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.326.902,73 €, β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 272.119,35 €, και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 111.049,40.

Με το έργο θα γίνει η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση του οικισμού και του αντλιοστασίου με τον καταθλιπτικό αγωγό από τα όρια του οικισμού έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μοιρών. Το ολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστεί είναι 8.130 μέτρα περίπου διαμέτρου Φ200 και 180 μέτρα περίπου διαμέτρου Φ250 από σωλήνες PVC σειράς 41.

Κατά μήκος των αγωγών αυτών προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επισκέψεως. Επίσης ο καταθλιπτικός αγωγός είναι δίδυμος από υλικό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ200 και μήκους 2.410 μέτρων. Τα λύματα θα καταθλίβονται μέσω του αντλιοστασίου που θα κατασκευαστεί.

Κατά μήκος των αγωγών αυτών προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επισκέψεως. Επίσης ο καταθλιπτικός αγωγός είναι δίδυμος από υλικό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ200 και μήκους 2.410 μέτρων. Τα λύματα θα καταθλίβονται μέσω του αντλιοστασίου που θα κατασκευαστεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.254.504,97 €.

Με αφορμή τη δημοπράτηση του έργου η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη εμφανώς ικανοποιημένη από την πορεία εξέλιξης του έργου, τόνισε πως: «προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι να ολοκληρωθούν σημαντικά αλλά και αναγκαία έργα στην περιοχή, καθώς αποτελούν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής τους. Το έργο αυτό, σε μια δύσκολη εποχή για την τοπική αυτοδιοίκηση, φέρνει το Δήμο Φαιστού στην πρωτοπορία της διακίνησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων και αναπτυξιακών έργων».