Θετική ήταν η απόφαση για τα  μέλη του Συλλόγου Εστίασης Χανίων που άσκησαν προσφυγή μέσω του Επιμελητηρίου Χανίων κατά του Δήμου Χανίων, σε σχέση με τις οφειλές των προστίμων για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

Σύμφωνα με την απόφαση  το αίτημα έγινε δεκτό και απαλλάσσονται από την εν λόγω οφειλή, και σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του ότι:

Κατόπιν της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, με παράλληλο αίτημα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, συνεδρίασε η επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Χανίων, η οποία εξέτασε τα αιτήματα συμβιβασμού.

Η συνεδρίαση της επιτροπής έλαβε χώρα την 22α Οκτωβρίου 2013, όπου και παρέστη η δικηγόρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αικατερίνη Σταματάκη, η οποία εκπροσώπησε τους προσφεύγοντες και εξέθεσε τους λόγους της προσφυγής.

Η επιτροπή, κατόπιν συλλογικής συζήτησης και αφού έκρινε βάσιμους τους λόγους της προσφυγής και το αίτημα συμβιβασμού και προκειμένου να αποφευχθεί η μακρόχρονη διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, έκανε δεκτή στο σύνολό της την ασκηθείσα προσφυγή και πρότεινε την απαλλαγή των οφειλετών από το σύνολο των προστίμων.

Η εν λόγω απόφαση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, με το υπ’ αρ. 38/2013 πρακτικό κατά τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση αφορά μόνον τα μέλη του Συλλόγου τα οποία είχαν ασκήσει προσφυγή μέσω αυτού και πρόκειται για πρόστιμα του έτους 2013 για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το κείμενο της απόφασης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Συλλόγου Εστίασης στο τηλέφωνο 28210- 43028, καθημερινά 10:00 – 15:00 και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μιχάλη Μπουρδαντωνάκη.