Οι έξι πτωχεύσεις εισηγμένων με επίσημες δικαστικές αποφάσεις αφορούσαν τη Φίντεξπορτ, τη Nutriart (πρώην Κατσέλης) την Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος, τη Sprider Stores, τη Χατζηιωάννου και την Alapis.

Στις 29 Ιανουαρίου 2014 θα εκδικαστεί το αίτημα της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες για την ένταξή της στις διατάξεις του άρθρου 99.

Στο διάστημα που μεσολαβεί, η εισηγμένη με τις πιστώτριες τράπεζες θα επιχειρήσουν να βρουν συμβιβαστική λύση σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Δίας. Αυτό αποφασίστηκε στη χθεσινή δικάσιμο της εταιρείας στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Να αναφέρουμε ότι η εισηγμένη στη διάρκεια του εννεαμήνου του 2013 εμφάνισε ενοποιημένες ζημίες ύψους 41,75 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 2,67 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 63,24 εκατ. ευρώ από 76,45 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οπως επισημαίνει ο ορκωτός ελεγκτής, «η μητρική εταιρεία και ο όμιλος παρουσιάζουν σημαντικές συσσωρευμένες ζημίες και έχουν αρνητική καθαρή θέση ύψους 63,9 εκατ. ευρώ και 46,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, πραγματοποιώντας αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Δίας υπερβαίνει τη συνολική αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της αντίστοιχα, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική θέση έχει περιέλθει και η εταιρεία ξύλου Shelman. Η εταιρεία βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, αφού η διοίκηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ενώ η ορισθείσα για τις 2.10.2013 εκδίκαση της αίτησης της Σέλμαν Α.Ε. περί υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης κατ’ άρθρο 99 επ. του Ν. 3588/2007 δεν απορρίφθηκε αλλά ματαιώθηκε, ήτοι δεν εκδικάστηκε, διευκρινίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνει επίσης πως η συζήτηση της αίτησης πτώχευσης κατά της Σέλμαν με αιτούντες το «Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων ΣΕΛΜΑΝ Βασιλικού Χαλκίδας» και εννέα εργαζόμενους, η οποία είχε οριστεί να συζητηθεί επίσης στις 2.10.2013, αναβλήθηκε για τις 5.02.2014. Η κατάσταση κατά τον πρόεδρο των εργαζομένων στη Χαλκίδα, είναι τραγική και όπως φαίνεται μη αναστρέψιμη, ενώ μόνο οι οφειλές προς τους εργαζόμενους και τους απολυμένους έχουν φθάσει τα 8 εκατ. ευρώ.

Στην Alapis ανακοινώθηκε η δικαστική απόφαση για την πτώχευση και ορίστηκε και ειδικός εκκαθαριστής. Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποζημίωσης των εργαζομένων.

kathimerini.gr