Ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης τροφίμων λόγω των εορτών, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές για τη σωστή επιλογή των τροφίμων και την ασφαλή διατήρησή τους.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης συνιστά:

 Να αγοράζετε τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.

 Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή από δήθεν παραγωγούς θα πρέπει να αποφεύγονται διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν πρόβλημα στη Δημόσια Υγεία.

Αγορά κρεάτων – πουλερικών

1. Αγοράστε κρεατοσκευάσματα και πουλερικά, που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες ψυγεία και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια.

2. Αγοράστε το νωπό κρέας όσο γίνεται πιο κοντά στην ημερομηνία που θα διοργανώσετε το τραπέζι και αποθηκεύστε το στο ψυγείο σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την αγορά του.

3. Βεβαιωθείτε ότι στα σημεία αγοράς, τα νωπά κρέατα διατηρούνται υπό ψύξη 1-40C και ποτέ σε ανοικτούς χωρίς ψύξη χώρους. Τα κατεψυγμένα κρέατα πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη -180C ή και χαμηλότερα.

4. Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας, είτε συνηθέστερα σε καρτελάκι μιας χρήσης κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας). Οι συσκευασμένες νωπές ή καταψυγμένες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).


Γαλακτοκομικά Προϊόντα

1. Τα τυριά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα. Μην αγοράζετε ποτέ «φρέσκα τυριά» από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι διότι οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες.

2. Τα τυριά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης θα πρέπει πάνω στη συσκευασία να φέρουν την ημερομηνία παραγωγής, συσκευασίας και ανάλωσης (λήξης) κ.λ.π.

3. Η κοπή των τυριών σε φέτες θα πρέπει πάντα να γίνεται παρουσία του πελάτη. Ζητήστε να σας επιδεικνύεται η σήμανση της αρχικής συσκευασίας.