Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 23/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 23/12/2013

1. Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

2. Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

3. Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

4. Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά με Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ & Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

6. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη τουριστικής προβολής
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

7. Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

8. Κατανομή ποσού 24.985,41 € από ΚΑΠ έτους 2013 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

9. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

10. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

11. Έγκριση της με αριθμ. 396/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Τροπ/ση Πρ/σμού έτους 2013»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

12. Έγκριση της με αριθμ. 433/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Αναμόρφωση και τροπ/ση Πρ/σμού χρήσης 2013»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

13. Έγκριση της με αριθμ. 58/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Τροπ/ση Πρ/σμού & ψήφιση πιστώσεων»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών & δημοτικών δρόμων Δ. Πλατανιά» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οριοθέτηση με λιθοδομή κοινόχρηστου χώρου στο Δ.Δ. Γερανίου» Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σύνδεση παλαιάς δεξαμενής με νέα στο Δ.Δ. Πολεμαρχίου» (πρώην Δήμου Βουκολιών)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Κάτω Κεφάλα και στον οικισμό Γαβαλομούρι» (πρώην Δήμου Βουκολιών)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης από Δ.Δ. Νεριανών» (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για τη δημιουργία βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για τη δημιουργία νηπιακού σταθμού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

21. Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής Τ.Κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

22. Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

23. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

24. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Τ.Κ. Βουκολιών Δ. Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

25. Κατάργηση τμήματος επαρχιακού δρόμου Ταυρωνίτη – Καντάνου – Παλαιόχωρας
εντός του οικισμού Φωτακάδο
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

26. Διόρθωση ορίων οικισμού Νεραντζιάς Τ.Κ. Χρυσαυγής Δ. Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

27. Ονομασία οδών & πλατειών Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

28. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουτρακίου
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

29. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Σπηλιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο και στον Σύλλογο Κυρίων & Δεσποινίδων Σπηλιάς
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

30. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεσκλών στον Μορφωτικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μεσκλών & Ζούρβας
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

31. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών (διάθεση πουλερικών) στον παραγωγό Παπαδάκη Ιωάννη του Κων/νου, κάτοικο Τοπ. Κοινότητας Κυπαρίσσου της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

32. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Ναλέτη Μαρούσα του Παναγιώτη, κάτοικο Τοπ. Κοινότητας Ζουνακίου της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

33. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δερμιτζάκη Γεώργιο του Ελευθερίου, κάτοικο Τοπ. Κοινότητας Βατολάκου της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

34. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μιχαηλάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κάτοικο Τοπ. Κοινότητας Βατολάκου της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

35. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Αλυγιζάκη Σοφία του Κων/νου, κάτοικο Τοπ. Κοινότητας Ορθουνίου της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

36. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μητρόπουλο Γεώργιο του Κων/νου, κάτοικο Τοπ. Κοινότητας Πρασέ – Νέα Ρούματα της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

37. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του Περουλάκη Νικολάου του Ευαγγέλου, κάτοικου Τοπ. Κοινότητας Κουφού της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

38. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δημητρογιαννάκη Ιωάννη του Στυλιανού, κάτοικου Τοπ. Κοινότητας Βατολάκου της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

39. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της Ανδριανάκη Βασιλικής του Στεφάνου, κάτοικου Τοπ. Κοινότητας Πολεμαρχίου της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

40. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του Κουτρούλη Ιωάννη του Ιωάννη, κάτοικου Τοπ. Κοινότητας Βρυσών (Πατελάρι) της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά και λήψη απόφασης για χρήση της άδειας από την σύζυγό του Κουτρούλη Σοφία
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

41. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του Γεραιουδάκη Αναστασίου του Εμμανουήλ, κάτοικου Τοπ. Κοινότητας Χρυσαυγής της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

42. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης & χρήσης οίκων ανοχής στα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

43. Έγκριση έκτακτων μετακινήσεων Δημάρχου & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

44. Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο 5ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & προϊόντων μέλισσας – Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά