Στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας» ανακοινώθηκε η δημόσια πρόσκληση που αφορά 4.413 εγγεγραμμένους, ανέργους, στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία του συγκεκριμένου πακέτου, για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, απαιτείται να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από της παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών της οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, της οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι, νέοι, άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. Εγγεγραμμένοι, μακροχρόνια, άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

5. Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η διάρκεια απασχόλησης όσων επιλεγούν στον οριστικό πίνακα κατάταξης δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, της 5 μήνες με πλήρη ασφάλιση και μηνιαίο μισθό 490 ευρώ για ωφελούμενους άνω των 25 ετών (19,6 ευρώ ημερησίως) και 427 ευρώ για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών (17,1 ευρώ ημερησίως).

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων που κατανέμονται σε φορείς των περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης, έχουν ως εξής:

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

58

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΝΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΝΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΤ/ΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΤ/ΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΑΥΕΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΑΥΕΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

16

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

11

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ