Σύμφωνα με πράξη που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) η ειδική υπηρεσία εφαρμογής του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης του υπουργείου υγείας, αναλαμβάνει ως δικαιούχος την υλοποίηση πράξης με τίτλο: Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων).

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σχετίζεται με την κατάρτιση νέων - άνεργων γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού νοσοκομείων και γενικότερα επαγγελματιών υγείας, αναφορικά με τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των μονάδων υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα υπάρξουν ειδικές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνουν πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης διάρκειας 1200 ωρών: με θεωρητική κατάρτιση 240 ωρών, πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρκειας 960 ωρών (δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες), υπηρεσίες υποστήριξης από τον πάροχο κατάρτισης σχετικά με τη τοποθέτηση σε μονάδες υγείας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζόμενων.

Από τη δράση αυτή, αναμένεται να ωφεληθούν 1300 άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, με εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται στο ποσό των 7500 ευρώ (θεωρία – πρακτική) και συμπεριλαμβανομένων, όλων, των νομίμων κρατήσεων.

Flashnews.gr/ Γιώργος Σαριδάκης