Συνάντηση των εταίρων, των εθνικών και περιφερειακών αρχών των χωρών που συμμετέχουν στην υποδομή ESFRI «Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» (European Marine Biological Resource Centre, EMBRC) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

H υποδομή αυτή έχει υιοθετηθεί και υποστηρίζεται από το «Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών» (European Strategy Forum on Research Infrastructure - ESFRI), ένα φορέα που έχει συσταθεί από την ΕΕ με σκοπό τη διασύνδεση, συνεργασία και συντονισμένη δράση ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων αριστείας, που διαθέτουν εξοπλισμό μεγάλης κλίμακας στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Στόχος είναι η διεξαγωγή, όχι μόνο βασικής έρευνας υψηλού επιπέδου, αλλά και εφαρμοσμένης σε επιλεγμένους τομείς στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη.

Στην προπαρασκευαστική φάση της υποδομής EMBRC, η οποία ολοκληρώνεται σε ένα μήνα περίπου, συμμετείχαν τα πλέον διακεκριμένα ινστιτούτα θαλάσσιας έρευνας που χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η γονιδιωματική και βιοτεχνολογία, από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ελλάδα), όπως επίσης το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής (European Bioinformatics Institute - EBI).

Η συμμετοχή των παραπάνω ερευνητικών ινστιτούτων αντανακλά τη σημασία που αποκτά η βιοπληροφορική στη σύγχρονη βιολογική έρευνα, για την ανάλυση και αξιοποίηση της πληθώρας δεδομένων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Από ελληνικής πλευράς στην υποδομή EMBRC συμμετέχει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του ΕΛΚΕΘΕ, που εδρεύει στην Κρήτη, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει ενεργά την υποδομή αυτή, διαβλέποντας τη μεγάλη συνεισφορά που μπορεί να έχει για την τοπική οικονομία-ανάπτυξη ειδικότερα σε καινοτομικούς τομείς και σε πλήρη συμφωνία με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.

Τέτοιοι τομείς είναι, για παράδειγμα, η αξιοποίηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας για βιοτεχνολογικές εφαρμογές (παραγωγή τροφής, φαρμακευτικών ουσιών, ενέργειας, κλπ.) και οι υδατοκαλλιέργειες ανοιχτής θάλασσας. Στη συνάντηση των Βρυξελλών συμμετείχε ο Δρ. Νίκος Ραπτάκης, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, και ο Διευθυντής του ΙΘΑΒΒΥΚ, Δρ. Αντώνης Μαγουλάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρήστος Βασιλάκος υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας για τη συμμετοχή του ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ στην κατασκευαστική φάση του EMBRC, που προβλέπεται να αρχίσει μέσα στο 2014.