Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,778 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,420 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,659 δισ. ευρώ κατεγράφη για το 11μηνο σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι επιστροφές, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, από τα κέρδη που είχαν οι κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος από τα ελληνικά ομόλογα.

Τα καθαρά έσοδα ξεπέρασαν οριακά τους στόχους, ενώ σημαντική μείωση κατέγραψαν οι δαπάνες.

Η εμφάνιση δε μειωμένων εισπράξεων από τον ΕΦΚ καυσίμων (περίπου 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι), δίνει νέα τροφή σε όσους κατηγορούν τον υπουργό Οικονομικών ότι εμμένει σ' ένα μέτρο που έχει αποτύχει παταγωδώς. Στους τελευταίους προστέθηκαν και 41 βουλευτές της ΝΔ που κατέθεσαν ερώτηση για το θέμα, ενώ και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρας, εξέφρασε την άποψη ότι η λελογισμένη μείωση του Ειδικού Φόρου Καταναλώσεως στο πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να αυξήσει την κατανάλωση του καυσίμου.

Τα στοιχεία αναλυτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 11μηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.155 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 12.853 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 4.290 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.778 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1.420 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.659 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47.231 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του αναθεωρημένου στόχου (47.095 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.807 εκατ. ευρώ, 125 εκατ. ευρώ ή 0,3% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 (42.682 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 39.549 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας οριακά το στόχο κατά 8 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του 11μήνου είναι οι εξής:

1. Οι φόροι περιουσίας κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,2%,
2. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 53 εκατ. ευρώ ή 2%,
3. Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 213 εκατ. ευρώ ή 2,1%,
4. Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 81 εκατ. ευρώ ή 3,8%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 107 εκατ. ευρώ ή 1,5%
2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 130 εκατ. ευρώ ή 5,4%.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν 2.471 εκατ. ευρώ υστερώντας κατά 24 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου. Επιπλέον του ποσού αυτού έχουν επιστραφεί 639 εκατ. ευρώ που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.424 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου αλλά, 49,6% υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 50.385 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 999 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (51.384 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.435 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 744 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (39.795 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.651 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,7%.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 3.110 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.501 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 48,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

in.gr