Εργολαβική σύμβαση προϋπολογισμού μελέτης 731.589,30€ υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, για το έργο «Τοπικές παρεμβάσεις ανάπλασης οικισμού Θραψανού».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπλαση δυο τμημάτων του οικισμού Θραψανού.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την οδό που διέρχεται από το Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Θραψανού καθώς και την οδό που διέρχεται από το κτίριο όπου στεγάζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Θραψανού, ο τοπικός Αγροτικός Συνεταιρισμός και το τοπικό υποκατάστημα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε μέσω του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013. (Άξονας Προτεραιότητας 7, Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας 61: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση»)

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, προβλέπονται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

• «Τμήμα A»: Για την οδό που διέρχεται από το Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού:

-Προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό λυμάτων που οδηγεί προς το Βιολογικό Καθαρισμό Θραψανού) και κατασκευή παροχών για τους επί τόπου κατοίκους .

-Θα γίνει ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων όπως περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης και πιο συγκεκριμένα:

-Θα επιστρωθούν κυβόλιθοι «διπλού ΤΑΥ» χρώματος γκρι (ελ.πάχους 8εκ.) που θα εγκιβωτισθούν με κυβόλιθο «κλασικό» χρωμ. «κεραμιδί» (διαστ.40χ20χελ.6εκ.) .

-Στον αύλειο χώρο του δημοτικού καταστήματος, θα επιστρωθούν κυβόλιθοι «κλασσικοί» (διαστ.10χ20χελ.6εκ.) χρωμ. «ώχρα αντίκα» και «μπεζ» τοποθετημένοι σε «ψαροκόκαλο».

Θα γίνουν οι σχετικές παρεμβάσεις ώστε να γίνουν πλήρως προσβάσιμοι όλοι οι ισόγειοι χώροι του δημοτικού κτίσματος (περιλαμβάνεται και η δημιουργία ράμπας στην κεντρική είσοδο-ανατολική όψη του δημ. καταστήματος με μικρή κλίση (<5%) με τους προβλεπόμενους χειρολισθήρες). Προβλέπεται αποκοπή τμήματος του υφιστάμενου περιμετρικού τοιχίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα (τοιχίο και κάγκελα) θα χρωματιστεί .

-Προβλέπεται η δημιουργία ενός μικρού κήπου χαμηλής φύτευσης στην είσοδο του δημοτικού καταστήματος (ανατολική όψη) καθώς και ενός μικρού χώρου φύτευσης στη διασταύρωση των οδών .

-Θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (με διάστρωση διάτρητων κυβόλιθων και πρόβλεψη φύτευσης χλοοτάπητα στον κενό ρόμβο του κυβόλιθου) και αυτοκινήτων εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ .

-Προβλέπεται η δημιουργία Ζ.Ε.Ο.Τ. (Ζώνη Ελεύθερης όδευσης Τυφλών) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα (ελευθ. πλ.1,50m) , ενώ θα τοποθετηθούν παγκάκια και φωτιστικά (όπως περιγράφονται συνημμένα) .

• «Τμήμα Β»: Για την οδό που διέρχεται από το κτίριο του Περιφερειακού Ιατρείου Θραψανού :

-Στον υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, θα επιστρωθούν κυβόλιθοι «κλασσικοί» χρώματος γκρι (10χ20χελ.πάχους 6εκ.) που θα εγκιβωτισθούν με κυβόλιθο «κλασικό» χρωμ. «κεραμιδί» (διαστ.10χ20χελ.6εκ.) .

-Προβλέπεται η δημιουργία δυο μικρών ημικυκλικών καθιστικών στην δημοτική πλατεία (από λιθοδομή ενώ εσωτερικά δημιουργείται χώρος φύτευσης.

-Προβλέπεται η δημιουργία Ζ.Ε.Ο.Τ. (Ζώνη Ελεύθερης όδευσης Τυφλών) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα (ελευθ. πλ.1,50m) .

(φωτο: από τα δεξιά προς τα αριστερά:
«Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Θραψανού κ. Γιάννης Καλιακάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (επάνω) κ. Γιώργος Ταμιωλάκης, ο ανάδοχος εργολάβος και ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας κ. Στέλιος Τρουλινός στη διάρκεια υπογραφής της σύμβασης»)