Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχοντας στο Δίκτυο Future Library, αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος", ανακοίνωσε ότι το Δίκτυο συνεχίζοντας την έρευνα της παρούσας κατάστασης των Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών που ξεκίνησε το 2011, καλεί τις δημόσιες-δημοτικές βιβλιοθήκες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο υπηρεσιών και υποδομών πριν τις 7 Ιανουαρίου 2014. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προϋπόθεση για την συμμετοχή των βιβλιοθηκών στο Future Library το 2014. Οι απαντήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά στον σύνδεσμο: http://www.surveygizmo.com/s3/1445533/Future-Library-2013 

Για περισσότερες πληροφορίες: Future Library: http://www.futurelibrary.gr/ και www.crete.gov.gr

Περιφέρεια Κρήτης: Ήρα Βουτσαλά (2813400243-245, [email protected])