Την εβδομάδα που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Καστελίου Δήμου Φαιστού» με προϋπολογισμό 1.403.000,00 €. Μετά τη δημοπράτηση του δικτύου αποχέτευσης για το Πετροκεφάλι του Δήμου Φαιστού, άλλο ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο παίρνει σειρά για υλοποίηση.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων το οποίο περιλαμβάνει τον κεντρικό αγωγό, τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα δίκτυα του οικισμού Καστελίου και του αγωγού μεταφοράς μέχρι τις Μοίρες.

Με την παρούσα μελέτη θα γίνει η κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων (κεντρικός αγωγός -δευτερεύοντα δίκτυα -φρεάτια) σε όλη την έκταση του οικισμού συνολικού μήκους 3.000μ. και ο αγωγός από τα όρια του οικισμού έως τις Μοίρες. 

 Αναλυτικά το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

Για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης θα χρησιμοποιηθεί αγωγός PVC σειράς 41 διαμέτρου Φ200., ενώ κατά μήκος του δικτύου ακαθάρτων προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων τα οποία θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Να σημειωθεί ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Για το συγκεκριμένο έργο η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη διαβεβαίωσε τους δημότες ότι ο Δήμος Φαιστού και όλοι οι εργαζόμενοι, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατόν υπηρεσίες προς τους πολίτες, συνεχίζοντας να πρωτοστατούν στα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας.