Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πλατανιά, ανακοινώνεται ότι έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου κ. Μαλανδράκη Ι. λήφθηκε ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης, η οποία είχε ληφθεί εντός του 2012, όπου αναδιαρθρώθηκε ο τρόπος υπολογισμού δημοτικών τελών ανά ζώνη (ορεινή, ημιορεινή, παραλιακή ζώνη) και είχε ήδη επιτευχθεί μείωση τελών που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει φτάσει περίπου στο 20% σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου μας.

Για το 2014 τα δημοτικά τέλη θα παραμείνουν σε σταθερό ύψος, εκτός των περιπτώσεων ευπαθών ομάδων, όπου προβλέπεται μείωση τελών από 30 έως και 35%. Οι κατηγορίες πολιτών που δύναται να τύχουν μείωσης δημοτικών τελών είναι άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι τα οποία πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πλατανιά.

Η εξοικονόμηση πόρων που έχει επιτευχθεί από την αναδιάρθρωση της λειτουργίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου, επιστρέφει με αυτό τον τρόπο στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου μας.