Με στόχο την αναγνώριση της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας των αιωνόβιων ελαιώνων, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το αντίστοιχο Ινστιτούτο του Μπάρι Ιταλίας συμμετέχουν στο έργο «Προσδιορισμός και διατήρηση αιωνόβιων ελαιώνων υψηλής φυσικής αξίας στην περιοχή της Μεσογείου» CENT.OLI.MED, που συγχρηματοδοτείται από την Κοινοτική πρωτοβουλία LIFE.

Την Τρίτη, 10 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των εκπροσώπων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο, με αντικείμενο την πρόοδο υλοποίησης του και τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων.
Υπεύθυνοι του έργου για την Ελλάδα είναι ο Δρ Γ. Μπαουράκης Τμ. Οικονομίας και Διοίκησης και ο Δρ. Π. Καλαϊτζής Τμ. Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, ΜΑΙΧ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο εστιάζει στην αναγνώριση της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας των αιωνόβιων ελαιώνων, με απώτερο στόχο το χαρακτηρισμό τους ως Αγροκτήματα Υψηλής Φυσικής Αξίας και τον σχεδιασμό νομικού πλαισίου για την αειφόρο διαχείρισή τους. Προβλέπει δε δράσεις αποκατάστασης, προστασίας, ανάδειξης των αιωνόβιων ελαιώνων, με άξονα την γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής τους αξίας, την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που θα αναχαιτίσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας τους, την αξιοποίησή τους και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτούς: φυσιολατρικός τουρισμός και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ο πιλοτικός ελαιώνας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των δράσεων του έργου βρίσκεται στα όρια του Δ. Πλατανιά και στην Τοπική Κοινότητα Π. Ρουμάτων.

Το έργο αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη για το Δήμο Πλατανιά στα όρια του οποίου εφαρμόζεται, καθώς και γενικότερα για τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται αιωνόβιοι ελαιώνες.

Στο πλαίσιο αυτό εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο έργο, την Τετάρτη (11/5) στην 1μ.μ. θα συναντηθούν με το Δήμαρχο Πλατανιά.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα προβλέπει την αειφόρο διαχείριση των ελαιώνων με κοινωνικοοικονομικά οφέλη από δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε σχέση με τα αγροκτήματα αυτά.