Ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 η υλοποίηση δύο ακόμη Προγραμμάτων Κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) Δ. Ρεθύμνης, με θέμα «Τυποποίηση και Επεξεργασία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων» και «Κατάρτιση Στελεχών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων», καθένα εκ των οποίων αποτελείται από 25 άτομα και διαρκεί συνολικά 150 ώρες. 

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, στο Πάνορμο Ρεθύμνης (τηλ. 28340-51237), καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-15:00 και 16:00-21:00, για καθένα από τα δύο Προγράμματα αντίστοιχα. 

Οι συμμετέχοντες του πρώτου Προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες που άπτονται του αντικειμένου, κυρίως σε θέματα προδιαγραφών και μεθόδων τυποποίησης ντόπιων αγροτικών προϊόντων, ενώ οι καταρτιζόμενοι του δεύτερου, θα ενημερωθούν πάνω σε θέματα εξοπλισμού, οργάνωσης και διοίκησης χώρων εστίασης. 
Και οι 50 εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, λαμβάνοντας πληροφορίες, εκτός των άλλων, και σε τομείς που αφορούν στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τις βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου και τη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη τα Προγράμματα Κατάρτισης «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία» και «Κατάρτιση Στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας» έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η Δράση της Συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει 20 συνεδρίες για κάθε ωφελούμενο με επιστημονικά στελέχη, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.