Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.) κ. Χατζηδάκης Γιώργος συναντήθηκε το Σάββατο 28/12/2013 με τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Κεγκέρογλου στον οποίο έθεσε ζητήματα τα οποία απασχολούν μεγάλη μερίδα επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης, ζήτησε:

1) Την άμεση (βάση πρόσφατης εξαγγελίας) χορήγηση, από τους κατά τόπους Δήμους, βιβλιαρίου ανασφάλιστου για όλους εκείνους τους συναδέλφους τους οποίους αφορά η από 4/12/2013 Αρ. Πρ. Δ 28.οικ. 41730/3670 εγκύκλιος του Υπουργείου, με μόνο δικαιολογητικό την προσκόμιση απλής βεβαίωσης οφειλής από τον Ο.Α.Ε.Ε. 

2) Την άμεση εξεύρεση λύσης προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο σύνολο των ανασφάλιστων συναδέλφων.

3) Την άμεση διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων τις οποίες έχει επιβάλλει ο Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2010 μέχρι σήμερα και τη μη επιβολή νέων τουλάχιστον έως 31/12/2014. 

4) Την κατάργηση του προστίμου ύψους 10.500 Ευρώ το οποίο επιβάλλεται στις περιπτώσεις μη υποβολής μίας Α.Π.Δ., με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί κανονικά η προηγούμενη και η επόμενη Α.Π.Δ., και στις περιπτώσεις μη αναγραφής σε μία Α.Π.Δ. απασχολούμενου ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στην προηγούμενη και την επόμενη Α.Π.Δ., ακριβώς επειδή δεν προκύπτει ύπαρξη δόλου, αντιθέτως, είναι εύλογο και αβίαστο το συμπέρασμα ότι πρόκειται για στιγμιαία παράληψη. 

Επί των παραπάνω αιτημάτων, και κατά περίπτωση, ο κ. Υφυπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση έναρξη των σχετικών διαδικασιών και την κατά το δυνατόν απλούστευση τους, για την αναζήτηση λύσης, ίσως και μέσω του αποθεματικού του ταμείου ανεργίας των ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία θα αφορά στο σύνολο των συναδέλφων, με τρόπο όμως, ο οποίος δεν θα προτρέπει στην μη καταβολή ασφαλίστρων, σε συνεννόηση με τον κύριο Υπουργό να διερευνηθεί η δυνατότητα αν όχι ολικής διαγραφής των προσαυξήσεων, τουλάχιστον, διαγραφής του κατά το δυνατόν, μεγαλύτερου μέρους αυτών και να εξετασθεί το ενδεχόμενο παροχής 5νθήμερου τουλάχιστον περιθωρίου κατά το οποίο οι εργοδότες θα δύνανται να διορθώνουν τέτοιου είδους λάθη ή παραλήψεις χωρίς την επιβολή κυρώσεων.