Ο Δήμαρχος Πλατανιά και Γ.Γ. του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κρήτης κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, με το αρ.πρωτ.29703/27-12-2013 έγγραφό του, απευθύνθηκε στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μητσοτάκη Κυριάκο, αλλά και στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο, ζητώντας, στα πλαίσια της υλοποίησης της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων της δημοτικής αστυνομίας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της δημοτικής αστυνομίας, να ενεργήσουν έτσι ώστε τα αστυνομικά τμήματα του νομού μας, να αναβαθμιστούν και να επανδρωθούν με ικανό αριθμό προσωπικού, το οποίο μπορεί άμεσα να προέλθει από την διαδικασία μετάταξης, του συνόλου του προσωπικού των δημοτικών αστυνομικών, στο Νομό μας, επισημαίνοντας στο εν λόγω έγγραφο τα παρακάτω:

Οι δήμοι του νομού μας, προσβλέπουν στην ανάπτυξή τους, μέσω της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα αλλά ιδιαίτερα μέσω της εδραίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. Οι προσπάθειές μας λοιπόν εστιάζονται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αποτελούν “τροχοπέδη” αυτής της ανάπτυξης και τέτοια σοβαρά προβλήματα, τα οποία εντείνονται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες με τον πολλαπλασιασμό του πληθυσμού, είναι η παραβατικότητα σε διάφορα θέματα όπως παραεμπόριο, επαιτεία, μικροεγκληματικότητα, κυκλοφοριακές παραβάσεις και λοιπά θέματα, που μας απασχολούσαν και μας απασχολούν έντονα και τα οποία είχαμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό, με την καθημερινή παρουσία της δημοτικής αστυνομίας και το ουσιαστικό έργο που προσέφερε.

Σήμερα μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, διαπιστώνουμε ότι η απουσία της έχει δημιουργήσει τεράστιο κενό στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλει η Ελληνική Αστυνομία, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στην ελλιπή επάνδρωση με προσωπικό των αστυνομικών τμημάτων του νομού μας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής μας.

Άποψή μας είναι ότι τα αστυνομικά τμήματα του Νομού μας καλούνται να επωμισθούν δυσανάλογο έργο σε σχέση με την δυναμικότητά τους σε προσωπικό και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα της ελλιπούς επάνδρωσή τους, με την ενίσχυσή τους με το προσωπικό που υπηρετούσε στην δημοτική αστυνομία των Δήμων Χανίων και Πλατανιά, κατά το μεγαλύτερο αριθμό τους, αλλά και την περαιτέρω αναβάθμισή τους σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Θερμή παράκληση να ενεργήσετε ώστε τα αστυνομικά τμήματα του νομού μας να αναβαθμιστούν και να επανδρωθούν με ικανό αριθμό προσωπικού, το οποίο μπορεί άμεσα να προέλθει από την διαδικασία μετάταξης, του συνόλου του προσωπικού των δημοτικών αστυνομικών, στο Νομό μας. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε σίγουροι ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.