Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε σήμερα στο χώρο του ΠΣΚΗ, συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, με αντικείμενο την ολοκλήρωση του ΠΣΚΗ.

Το 2014 είναι ο χρόνος που θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία το μεγαλύτερο τμήμα του Πολιτιστικού Συγκροτήματος, με όλα τα μηχανολογικά και λοιπά πρωτοποριακά συστήματα υποστήριξης όπως π.χ. η Γεωθερμία και τα Θεατρικά (ήχος – φωτισμός).

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση και συμφωνήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για τα ακόλουθα:

Η παράδοση του έργου που αφορά στα κτίρια Α, Β & Γ, καθώς
και της αίθουσας εκδηλώσεων του κτιρίου Δ, θα γίνει μέχρι
15- 04-2014

Η κατασκευή του μεταλλικού Στεγάστρου θα ολοκληρωθεί μέχρι
31-03-2014

Ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης θα παραδοθεί μέχρι 31-03-2014

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίησή του και ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των έργων, με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΠΤΑΗ από τον Δήμο Ηράκλειο και με την εκταμίευση των 3.000.000 € που είχε διεκδικήσει ο Δήμος, και για τα οποία παρέδωσε σήμερα την επιταγή, στον Πρόεδρο της ΔΕΠΤΑΗ και στον Οικονομικό Δ/ντη. (Ήδη τα χρήματα βρίσκονται στην Τράπεζα)

Η Δημοπράτηση της Β φάσης, που θα περιλαμβάνει τα θεατρολογικά συστήματα και την ολοκλήρωση της Κεντρικής αίθουσας Θεάτρου και της Βοηθητικής 800 θέσεων και 250 θέσεων αντίστοιχα, συμφωνήθηκε να γίνει μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2014 με στόχο να υπογραφεί η Σύμβαση κατασκευής μέσα στο Α εξάμηνο 2014.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δήλωσε ότι ολοκληρώνεται από το Δήμο μία σημαντική Δημόσια Υποδομή για τον Πολιτισμό με Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά Παγκρήτιας εμβέλειας, και όχι μόνο, η οποία θα επιτρέψει τη διεξαγωγή και παρουσίαση σημαντικών, Εκδηλώσεων Πολιτισμού, Τέχνης και Συνεδρίων τα οποία θα συμβάλουν στη διατήρηση της παράδοσης, της πολιτιστική μας κληρονομίας, στην κοινωνική συνοχή αλλά και γενικότερη στην ανάπτυξη του τόπου.