Από τις 8 Ιανουαρίου θα αρχίσει η επιβάρυνση των ασφαλισμένων με ένα επιπλέον ευρώ για κάθε ιατρική συνταγή, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό. Της ανωτέρω καταβολής εξαιρούνται οι κατηγορίες των ασθενών της περίπτωσης Β, της παραγράφου 2 της Κοινής Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012)».

Οι κατηγορίες των ασθενών που εξαιρούνται, όπως αναφέρονται στο εν λόγω ΦΕΚ, είναι οι εξής:

1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών

2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα καταθλιπτικά)

4. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία

5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία − θρομβοπενική πορφύρα

6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία

7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)

8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)

9. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)

10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C

11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)

12. Γλυκογονίαση − γλυκόγονίαση τύπου IB

13. Νόσο Gaucher

14. Έλλειψη ορνιθο−καρβαμυλο−τρανσφεράση

15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4

16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

17. Νόσο Niemann−Pick τύπου C

18. Υπερφαινυλαλανιναιμία

19. Σκλήρυνση κατά πλάκας.

newpost.gr