Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους στρατεύσιμους της κλάσης 2017, οι οποίοι είναι γεννημένοι το έτος 1996 και διαμένουν στους νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, ότι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής στην στρατολογική υπηρεσία Κρήτης ή στα ΚΕΠ της περιοχής από σήμερα έως και τις 31 Μαρτίου 2014.

Με το συμπληρωμένο δελτίο απογραφής υποβάλλεται και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 28210 83572 (τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Κατσικουλάκη Δήμητρα).