Σύμβαση προϋπολογισμού μελέτης 795.122€ υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, για το έργο «Ανάπλαση Παλιάς Πόλης Καστελλίου – Β’ φάση».

Το έργο αφορά στην ανάπλαση οδών και στη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων εντός του οικισμού Καστελλίου και αποτελεί συνέχεια του έργου «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου - Α’ Φάση», του οποίου η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε μέσω του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου προβλέπει ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2015.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης ανέφερε:

«Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ολοκληρώνεται η ένταξη στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ των έργων ανάπλασης και ανάδειξης των τριών κεντρικών οικισμών του Δήμου μας: Καστελλίου, Θραψανού και Αρκαλοχωρίου. Προσβλέπουμε στη γρήγορη υλοποίηση των έργων που δρομολογήσαμε, η κατασκευή των οποίων ξεκινά αμέσως μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου. Ευχαριστώ θερμά τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που συνέταξαν τις αντίστοιχες μελέτες, δρομολόγησαν τις εγκρίσεις και ολοκλήρωσαν την ένταξη προς χρηματοδότηση των τριών έργων ανάπλασης, συνολικού προϋπολογισμού μελετών 2.346.711€ ».

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, αναλυτικά, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1) Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αφέντη Χριστού:Ο περιβάλλων χώρος του Βυζαντινού Ναού του Αφέντη Χριστού που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Δημοτικού Καταστήματος του Καστελλίου έχει αναπλαστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της 13ης ΕΒΑ. Για την ολοκλήρωση της ανάπλασης απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

• Η καθαίρεση των τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκονται μέσα στο χώρο της φύτευσης
• Η πλακόστρωση με πλάκες πωρόλιθου
• Περιμετρικά του Ναού και σε απόσταση 1,70μ. από αυτόν θα επιστρωθούν φιλέτα διαφορετικής απόχρωσης (βλέπε κάτοψη υλικών)
• Οι ράμπες ΑΜΕΑ θα επιστρωθούν με χτενιστό πωρόλιθο
• Οι προβολείς θα τοποθετηθούν μέσα στους χώρους φύτευσης και μακριά από τον Ναό
• Τα παγκάκια θα είναι ξύλινα και θα τοποθετηθούν στις υφιστάμενες εσοχές των τοιχείων της ανατολικής πλευράς του χώρου φύτευσης

2) Περίφραξη Αρχαιολογικού χώρου Αγίου Γεωργίου

Περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Γεωργίου έχει κατασκευαστεί λιθοδομή μέσου ύψους 0.50μ. σύμφωνα με την έγκριση της ΚΓ΄ Αρχαιολογίας. Για να αποπερατωθεί η εγκεκριμένη μελέτη θα πρέπει να τοποθετηθεί περίφραξη και μεταλλική θύρα σύμφωνα με τα σχέδια.

3) Αποπεράτωση πλακόστρωσης οδού Σαρανταπόρου

Με το έργο ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου Α΄φάση η οδός Σαρανταπόρου πλακοστρώθηκε με πέτρα και κυβόλιθους τσιμέντου τύπου καλντερίμι. Με την παρούσα μελέτη αποπερατώνεται η πλακόστρωση της οδού με κυβόλιθους τσιμέντου. Τοποθετούνται επίσης ιστοί φωτισμού και πλάκες όδευσης τυφλών.

4) Πλακόστρωση οδών Κορομηλά Λούτρας και ΚνωσσούΣτις παραπάνω οδούς γίνεται καθαίρεση του ασφαλτοτάπητα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κλίση τους μετά την νέα πλακόστρωσή τους.
Τοποθετούνται κυβόλιθοι τσιμέντου και πλάκες όδευσης τυφλών.5) Πλακόστρωση οδών Κόρακα Καλλέργη Χορταράκια

Όμοια με τις παραπάνω εργασίες.

6) Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Κορομηλά

Στην οδό Κορομηλά και δίπλα στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου υπάρχει παιδική χαρά η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας.
Τοποθετούνται νέα όργανα παιδικής χαράς με δάπεδα ασφαλείας.
Δημιουργείται ένα πέτρινο καθιστικό στο χώρο που βρίσκονται τα πεύκα και τοποθετείται μία κρήνη από πέτρα. Οι υφιστάμενες τουαλέτες επισκευάζονται και τοποθετούνται ιστοί φωτισμού περιμετρικά του χώρου.

7) Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Κόρακα

Όμοια με την παιδική χαρά της οδού Κορομηλά ο χώρος αναπλάθεται προκειμένου να πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας.

8) Ανάπλαση χώρου στάθμευσης και πρασίνου Νηπιαγωγείου Καστελλίου

Στην ανατολική πλευρά του Νηπιαγωγείου Καστελλίου υπάρχει Δημοτικός χώρος ο οποίος μπορεί να αναπλαστεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετήσει στην προσβασιμότητά του. Αναλυτικότερα θα γίνει εξυγίανση του χώρου και θα διαμορφωθούν οι τελικές στάθμες του χώρου. Θα δημιουργηθούν δύο ράμπες πρόσβασης μία εισόδου και μια εξόδου. Θα γίνει φύτευση του χώρου όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Θα κατασκευαστεί λιθοδομή σε όλο το μήκος του δρόμου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του χώρου. Τα πρανή που υπάρχουν θα φυτευτούν με δέντρα και θάμνους.
Θα τοποθετηθούν φωτιστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.

9) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Θα κατασκευασθεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων που θα τροφοδοτεί με χαμηλή τάση 230/400V–50Hz τα κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και κίνησης της υπό μελέτη περιοχής. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων θα αρχίζει από τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ που βρίσκεται μέσα στο πίλλαρ και θα καταλήγει στις διάφορες καταναλώσεις.