Ανακοινώθηκαν από το πρόγραμμα «ΕΥΖΗΝ» του υπουργείου Παιδείας τα περιγραφικά αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2012-2013 σε μαθητές, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται από και σχολεία των τεσσάρων νομών της Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2012-13, και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 13 Μαΐου - 30 Ιουνίου 2013.

Συμμετείχαν συνολικά 359.262 μαθητές από 4.451 σχολεία της χώρας.

Στα σχολεία όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα συμμετείχε:

- το 78% του συνόλου των μαθητών των νηπιαγωγείων,
- το 80% του συνόλου των μαθητών των δημοτικών,
- το 42% του συνόλου των μαθητών των γυμνασίων.

Στους γονείς των μαθητών που συμμετείχαν δόθηκε «Ατομική Αναφορά Ανάπτυξης, Διατροφής και Φυσικής Κατάστασης Μαθητή».

Τα χαρακτηριστικά των μαθητών που αξιολογήθηκαν και τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω ήταν:

1) Σωματική Διάπλαση (ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης),
2) Φυσική Κατάσταση (παλίνδρομο τεστ αντοχής 20μ, άλμα σε μήκος χωρίς φορά, αναδιπλώσεις σε 30 δευτερόλεπτα, παλίνδρομο τεστ ταχύτητας 10Χ5 μέτρα, δίπλωση από καθιστή θέση με τεντωμένα γόνατα),
3) Επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας,
4) Καθιστικές Δραστηριότητες και
5) Διατροφικές Συνήθειες.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας στο Νομό Χανίων, το Νομό Ρεθύμνου, το Νομό Ηρακλείου και το Νομό Λασιθίου