Την Υπηρεσία ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ επισκέφθηκαν χθες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Μ. Διακάκη και Μ. Κριτσωτάκης και στελέχη του κόμματος προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του έργου του κάθετου οδικού άξονα ν. Ηραλείου

Στη συνάντηση με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας κ. Αγαπάκη Γιώργο συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πορεία των έργων του ΒΟΑΚ και του κάθετου οδικού άξονα κυρίως για το κομμάτι Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά, τα πολλαπλά προβλήματα και καθυστερήσεις που έχουν προκύψει, για λόγους “απορροφητικότητας” και όχι ουσιαστικούς, με τις αρχικές ελλείψεις μελετών και τις κατολισθήσεις καθώς και την ανάγκη που υπάρχει για άμεση επαναδημοπράτηση του έργου ούτως ώστε να μπορέσει να παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια και τις παρεμβάσεις που πρέπει άμεσα να γίνουν στον υπάρχοντα Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και τις μετακινήσεις προσωπικού από την ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ στον ΟΑΚ AE.

Οι βουλευτές δήλωσαν πως τα προβλήματα που υπάρχουν στον κάθετο οδικό άξονα όπως και σε άλλα έργα έχουν σαν αφετηρία πολιτικά και κομματικά συμφέροντα. Τόνισαν πως παρ΄ όλες τις δεσμεύσεις του Υπουργού στη βουλή για δημοπράτηση του έργου μέχρι το τέλος του 2013 τίποτα δεν έχει ακόμα συμβεί. Δεσμεύθηκαν ότι θα επισκεφθούν άμεσα τόσο τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και για πολιτικές και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρξει άμεση επαναδημοπράτηση του έργου.