Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Νοέμβριος 2013, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 13 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 12 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 0,0%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, το Νοέμβριο του 2013, διαμορφώθηκε στο -3,8%, από -3,9% τον προηγούμενο μήνα.

Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 510 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 722 εκατ. ευρώ).

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 203 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 343 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,7%, από -4,8% τον Οκτώβριο του 2013. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,6%, το Νοέμβριο του 2013, από -4,5% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 299 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 236 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -6,4%, το Νοέμβριο του 2013, από -9,3% τον προηγούμενο μήνα.

agrotypos.gr