Δεν πρόλαβαν να πάρουν «ανάσα» οι φορολογούμενοι από τους φόρους που κλήθηκαν να πληρώσουν ταυτόχρονα στο τέλος του 2013 και το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε όλες τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για το 2014, με σκοπό την ενημέρωση και φορολογική συμμόρφωση των υπόχρεων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι έλληνες φορολογούμενοι και το 2014 θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν συνολικά 45,6 δισ. ευρώ σε έμμεσους (24,09 δισ. ευρώ) και άμεσους (21,57 δισ. ευρώ) φόρους, ανεξάρτητα από τα «υπόλοιπα» από το χαράτσι και τον ΦΑΠ του 2011, του 2012 και του 2013, καθώς και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Οι επιπλέον φόροι ανέρχονται στα 1,33 δισ. ευρώ, ενώ μόνο από τη φορολογία ακινήτων το κράτος υπολογίζει πως θα εισπράξει 2,650 δισ. ευρώ.

Οι προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών τους

Το φορολογικό ημερολόγιο του υπουργείου Οικονομικών περιέχει όλες τις ημερομηνίες υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων παρακρατούμενων φόρων του έτους 2014, όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων όλων των φόρων, που προκύπτουν από εισοδήματα και ακίνητα.

- Έντυπο Ε1: Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 από όλους τους φορολογούμενους θα αρχίσει από τις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014. Οι δηλώσεις του φόρου εισοδήματος θα εκκαθαρίζονται άμεσα και ο φόρος που προκύπτει θα πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις δόσεις μέχρι και το Νοέμβριο του 2014.

- Έντυπο Ε5: Η υποβολή του εντύπου Ε5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τις επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξίες θα αρχίσει στις 3 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.

- Έντυπο Φ01.010: Η υποβολή του εντύπου Φ01.010 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πλην τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων) θα αρχίσει στις 14 Απριλίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.

- Έντυπο Φ01.013: Η υποβολή του εντύπου Φ01.013 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων) θα αρχίσει στις 14 Απριλίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.

- Έντυπο Φ01.012: Η υποβολή του εντύπου Φ01.012 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα αρχίσει στις 3 Φεβρουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου 2014.

- Έντυπα Ε2 και Ε3: Η υποβολή του εντύπου Ε2 της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων και του εντύπου Ε3 του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών θα αρχίσει στις 3 Φεβρουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.

- Έντυπο Ε7: Η υποβολή του εντύπου Ε7 της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. & Εισφοράς Αλληλεγγύης άρθρο 29 ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν το 2013 θα αρχίσει στις 3 Φεβρουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2014.

- Η υποβολή της οριστικής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων ελεύθερων επαγγελματιών και εμπορικών επιχειρήσεων θα αρχίσει στις 17 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2014.

- Ε9, 2014: Η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το οικονομικό έτος 2014 θα αρχίσει στις 17 Φεβρουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.

- ΕΦΑ: Η υποβολή της δήλωσης του ειδικού φόρου ακινήτων θα αρχίσει στις 3 Απριλίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου 2014.

- Η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για όσους τηρούν βιβλία με απλογραφικό σύστημα θα αρχίσει στις 3 Ιανουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2014.

- Η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για όσους τηρούν βιβλία με διπλογραφικό σύστημα θα αρχίσει στις 3 Ιανουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.

- Ε9, 2015: Η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το οικονομικό έτος 2015 θα αρχίσει στις 14 Απριλίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2015.

- Τέλη κυκλοφορίας: Η διαδικασία καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το 2015 θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

- Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα έντυπα των δηλώσεων (εισοδήματος, ακινήτων κλπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Τaxisnet.

newpost.gr