Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς της δράσης 2.1 -Βιολογική Κτηνοτροφία- του Μέτρου 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, ότι μπορούν να προσέρχονται από την Τρίτη 07/01/2014 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην Όαση Αγυιάς, για την υπογραφή των συμβάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής είναι η Δευτερα 20/01/2014.

Για την υπογραφή της σύμβασης είναι απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα του δικαιούχου και η σύμβαση με τον ΟΕΠΒΠ (Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων).