"Βρήκε άκρη'' με τις έξι πιστώτριες Τράπεζες, καταχρεωμένος δανειολήπτης από την Ιεράπετρα με συνολικό χρέος 315.573,28 ευρώ, με την προσωρινή διαταγή του΄Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, με την οποία έσωσε από την ρευστοποίηση αφενός την πρώτη του κατοικία αφετέρου και άλλο ακίνητο (κατάστημα) το οποίο ο δανειολήπτης ΄μισθώνει και με αυτό επιβιώνει.

Επίσης ορίστηκε μηνιαία δόση στα  400 ευρώ/μήνα έως τη συζήτηση της κυρίας αίτησης που έχει οριστεί η δικάσιμος στις 21-10-2016.

Πρόκειται για δανειολήπτη 63 ετών, άγαμο χωρίς τέκνα, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε Ο.Ε με αντικείμενο την ενοικίαση ομπρελών, λειτουργία εστιατορίου το οποίο έκλεισε, αλλά για όσο χρονικό διάστημα διατηρούσε την επιχείρηση κατέβαλε κανονικά τις οφειλές του προς τους πιστωτές του.

Κατόπιν ασχολήθηκε ως αγρότης, στη συνέχεια πούλησε τα αγροκτήματα που κατείχε και προσπάθησε έως σήμερα να επιβιώσει από ένα μίσθωμα 1000 ευρώ, από κάποιο κατάστημα που έχει στην κατοχή του.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι το 100 % της κατοικίας 148,00 τ.μ πρώτου ορόφου και 45,00 τ.μ βοηθητικοί χώροι.

Επίσης έχει κατάστημα 148,00 τ.μ ισογείου. Καμία άλλη κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία δεν διαθέτει στην κυριότητα του.

Το μοναδικό του εισόδημα προέρχεται από επαγγελματική μίσθωση κτίσματος ισογείου 163,00 τ.μ.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας αφού έλαβε υπόψη του ότι ο δανειολήπτης έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα δε χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης που έχει οριστεί δικάσιμος η στις 21-10-2016 σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα εξής:

1) Απαγορεύει κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης εις βάρος του όπως και οποιουδήποτε καταδιωκτικού μέτρου κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη.

2) Διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του

3) Όρισε στον δανειολήπτη την καταβολή μηνιαίας δόσης ποσού 400 ευρώ, μέχρι την έκδοση απόφασης της κυρίας αίτησης (δηλ μέχρι στις 21- 10-2016)

Ωφέλεια του δανειολήπτη από την ρύθμιση

-Διάσωση όλων των περιουσιακών του στοιχείων,(πρώτη κατοικία και κατάστημα)
-Θα πληρώσει για όλο το χρέος μέχρι στις 21-10- 2016 για περίοδο τριών ετών, 400 ευρώ/μήνα σε σύνολο 34μήνες Χ 400 =13.600 Ευρώ.
-Οικονομική ελάφρυνση καθώς οι μηνιαίες δόσεις των δανειακών του οφειλών. ανερχόταν στο ποσό των 2000,00 ευρώ, χρηματικό ποσό που ο δανειολήπτης δεν μπορούσε ουδέποτε να διαθέσει από το εισόδημα που διαθέτει .

Συμπερασματικά:

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να επισημάνει ότι θεωρεί σημαντικότατη και αυτήν την δικαίωση ,θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον για τους δικηγόρους, αλλά και για τους επαγγελματίες πρώην μέλη Ο.Ε, ιδιαίτερα, εκείνους που φοβούνται να ενταχθούν στο Ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, ακολουθώντας τις συμβουλές των Τραπεζών, ότι τάχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρώην μέλη Ο.Ε δεν εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη, και ο φόβος ότι δεν μπορούν να σώσουν περιουσιακά στοιχεία πέραν της πρώτης κατοικίας.

Επίσης η ΄Ενωση οφείλει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην συνεργάτη της , δικηγόρο , κ.Δαριβιανάκη Μαρία , η οποία λειτούργησε ως φορέας , στην Εξωδικαστική αλλά και στην δικαστική διαδικασία και με την συνδρομή της οποίας κατατέθηκε η αίτηση στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας.