Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Κρι-Κρι στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισαν οι Αρχές και έτσι από την Τρίτη η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται κανονικά.

Η αναστολή της διαπραγμάτευσης είχε διαταχθεί μετά τις δραματικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στην εταιρεία λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στο εργοστάσιο των Σερρών.

Η άρση της αναστολής ακολούθησε την ανακοίνωση της εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό για τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 24 Δεκεμβρίου 2013 στο εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών της εταιρείας στις Σέρρες.

Βάσει της αρχικής εκτίμησης, το ύψος της ζημιάς στη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προσδιορίζεται σε 18,75 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις και το περιεχόμενο τους ήταν επαρκώς ασφαλισμένα και έτσι δεν αναμένεται να προκύψει επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Αν και ο χρονικός ορίζοντας της είσπραξης της ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, στην παρούσα φάση, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2014.

Η Διοίκηση της Κρι-Κρι ανάφερε πως για την αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας γαλακτοκομικών, έχει καταρτιστεί ήδη επιχειρησιακό σχέδιο άμεσης ανοικοδόμησης νέου εργοστασίου στον ίδιο χώρο. Με το νέο εργοστάσιο, η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας γαλακτοκομικών αναμένεται εντός του 2014.

Για τη χρηματοδότηση της νέας επένδυσης θα χρησιμοποιηθούν καταρχήν τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες για την είσπραξη μέρους της αποζημίωσης ως προκαταβολής και με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την εξασφάλιση νέων γραμμών χρηματοδότησης.

Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών της, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στη σύναψη συμφωνιών για την παραγωγή σχεδόν του συνόλου των κωδικών γαλακτοκομικών προϊόντων της σε ελληνικές παραγωγικές μονάδες τρίτων. Έτσι, δεν αναμένεται ουσιαστική εμφάνιση αδυναμίας της ομαλής τροφοδοσίας των προϊόντων της και της εξυπηρέτησης των παραγγελιών των πελατών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

tanea.gr