Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, υπενθυμίζει στους Υπεύθυνους των Επιχειρήσεων Ζωοτροφών , καθώς επίσης και στους Υπεύθυνους πτηνό-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που παράγουν σύνθετες Ζωοτροφές για ιδιό- κατανάλωση, ότι εντός του Ιανουαρίου του 2014 , πρέπει να καταθέσουν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στην Αγυιά , την δήλωση Στοιχείων Παραγωγής & Εμπορίας, για την δραστηριότητα τους, την εμπορική περίοδο 2013.

Η μη εμπρόθεσμη κατάθεση των δηλώσεων αυτών επιφέρει ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2422/ 28-11-2008. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται από την Υπηρεσία.

Κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, στα τηλέφωνα 28213 46560 και 2821346562.