Για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλεως των δυτικών συνοικιών του Ηρακλείου, απαντά ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, σχετικά με την ολιγωρία μιας πυκνοκατοικημένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης περιοχής, που στερείται έργων υποδομής λόγω ελλείψεως σχεδίου πόλεως.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που διαβιβάζεται, «δεν έχει υπάρξει πρόοδος στις συμπληρωματικές μελέτες και έργα που θα έπρεπε να γίνουν με μέριμνα του Δήμου, αλλά και επειδή με την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο άλλαξαν τα πραγματικά δεδομένα στις υπόψη περιοχές, εκτιμάται ότι δεν θα είναι πλέον δυνατή η προώθηση των παλαιών μελετών, αλλά θα πρέπει να ανατεθούν νέες με μέριμνα του Δήμου. Εξάλλου, οι μελετητές έχουν ζητήσει και έχει επέλθει αυτοδίκαια λύση σύμβασης του μελετητή της Πολεοδομικής Μελέτης «ΤΕΙ-Εσταυρωμένου».

Μάλιστα σε νεότερο έγγραφο που διαβιβάζεται στην Βουλή από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του Υπ. Π.Ε.Κ.Α. αναφέρεται ότι: «οι Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης του σχεδίου πόλεως στις περιοχές «Εσταυρωμένου - ΤΕΙ» και «Δυτικού Κέντρου Ηρακλείου» του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου ανατέθηκαν από το Υπουργείο, το έτος 1995 και προχώρησαν κανονικά, με την υποβολή από τους μελετητές των προτάσεων πολεοδόμησης. Παράλληλα προωθήθηκε και η οριοθέτηση των ρεμάτων Γιόφυρου και του Ξηροποτάμου, τα οποία επηρεάζουν τις προς πολεοδόμηση περιοχές, οριοθέτηση που αποτελεί, σύμφωνα με τον νόμο και την σχετική νομολογία του ΣΤΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την πολεοδόμηση.»

Ωστόσο, «κατά τον έλεγχο της μελέτης οριοθέτησης του Ξηροποτάμου διαπιστώθηκε ότι η περιοχή πλημμύρας του ρέματος υπερβαίνει την παρόχθια περιοχή που είχε αποτυπωθεί, βάσει της σχετικής μελέτης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο προσδιορισμός των οριογραμμών της πλημμύρας.»

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, η υπηρεσία ενημέρωσε τους Δήμους Ηρακλείου και Γαζίου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να προωθηθεί η πολεοδομική μελέτη τουλάχιστον σε τμήματα της ενότητας (η οποία είναι έντονα πυκνοδομημένη και ήδη παρουσιάζει στοιχεία υποβάθμισης), ώστε οι αντίστοιχες περιοχές να οργανωθούν οικιστικά και να εξοπλισθούν με την απαραίτητη για την λειτουργία τους αστική υποδομή, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε η υδρολογική μελέτη να συμπληρωθεί με τον ακριβή προσδιορισμό των οριογραμμών της πλημμύρας της πεντηκονταετίας, ώστε να προωθηθούν προς έγκριση οι μελέτες πολεοδόμησης στα μη «προβληματικά» από πλημμύρες τμήματα της περιοχής. Μάλιστα στο ίδιο έγγραφο σημειωνόταν ότι: «προκειμένου η πολεοδομική μελέτη να προωθηθεί προς έγκριση στο σύνολο της περιοχής, απαιτείται ο καθορισμός των οριογραμμών του Ξηροποτάμου βάσει της πρόβλεψης τεχνικών έργων, καθώς και η κατασκευή των σχετικών αντιπλημμυρικών έργων.»

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού «έχει ζητήσει ενημέρωση σχετικά με την πορεία οριοθέτησης του Ξηροποτάμου, και έχει ενημερωθεί, εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου, ότι υπάρχει σχετική πρόοδος. Σημειώνεται πάντως ότι, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρόνου από την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών θα απαιτηθεί επικαιροποίηση αφενός του πολεοδομικού κτηματογραφικού υποβάθρου και αφετέρου των ίδιων των προτάσεων πολεοδομικού σχεδίου, αφού αντιμετωπισθεί το θέμα του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος.