Κλειστή παραμένει η στρόφιγγα της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, επισημαίνει μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις στον τομέα του πολιτισμού στερούνται δισεκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή δανείων. Όπως επισημαίνεται, εταιρείες με αξιόπιστες επιχειρηματικές στρατηγικές και χαμηλό βαθμό κινδύνου, είτε απορρίπτονται για δανειοδότηση, είτε δεν ζητούν δάνειο επειδή δε διαθέτουν επαρκή στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδυτικές απώλειες του τομέα δημιουργούν ένα χρηματοδοτικό κενό που μπορεί να φτάσει τα 13,4 δισ. ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια, προειδοποιεί η ίδια μελέτη. Αυτό έχει αποτέλεσμα ένας τομέας καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία –με ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του μέσου όρου και με ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,4% του ΑΕΠ της ΕΕ– να παρεμποδίζεται σημαντικά στην ανάπτυξή του.

Η μελέτη δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας εμφανίζουν περιθώριο κέρδους και ποσοστό φερεγγυότητας άνω του μέσου όρου, σε σύγκριση με τη συνολική οικονομία. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι πολλοί δανειστές δε διαθέτουν επαρκή εμπειρία για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων με «άυλα περιουσιακά στοιχεία», όπως είναι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Για την υποστήριξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, η ΕΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως ο μηχανισμός οικονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Αυτός ο μηχανισμός εγγυήσεων θα τεθεί σε λειτουργία από το 2016 και θα στοχεύει ειδικά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Θα αναλαμβάνει μέρος του κινδύνου από δάνεια που τους χορηγούνται από τις τράπεζες, διαθέτοντας πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις εγγυήσεις, οι οποίες αναμένεται ότι θα αποφέρουν πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ σε οικονομικά προσιτά δάνεια.

Τέλος, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει μέτρα για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της δημιουργίας. Στα μέτρα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικές συμβουλές σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προγράμματα πρόσβασης στην αγορά ή επενδυτικής ετοιμότητας του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου Enterprise Europe Network, και επιχειρηματική κατάρτιση σπουδαστών ή επαγγελματιών μέσω των «Συμμαχιών γνώσης» και των «τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Erasmus+, που θα προσφέρουν χρηματοδότηση για συμπράξεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

protothema.gr