Πιο αυστηρές γίνονται οι διαδικασίες όσον αφορά στις δηλώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων γέννησης, με εντολή του υπουργού Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου, έπειτα και από τα στοιχεία κακοδιοίκησης στο Ληξιαρχείο Αθηνών σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας καταχώρισης ληξιαρχικών πράξεων που αποκάλυψε ο έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

Οι υπουργοί ζητούν από τις υπηρεσίες του υπουργείου να επανεξετάσουν τη δυνατότητα επαναφοράς της ρύθμισης για χορήγηση άδειας από τον Εισαγγελέα στις περιπτώσεις καταχώρισης εκπρόθεσμης δήλωσης γέννησης, σε συνδυασμό με την πρόταση η γέννηση που γίνεται -χωρίς την παρουσία γιατρού ή μαίας- να δηλώνεται μόνον κατόπιν άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα ή Ειρηνοδίκη.

Επίσης, συστήνεται η επαναφορά της προισχύουσας διαδικασίας, όσον αφορά την είσπραξη προστίμων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης γέννησης, σύμφωνα με την οποία πρόστιμα θα εισπράττονται διά της υποβολής ισόποσων παραβόλων που επισυνάπτονται στη δήλωση της γέννησης στο Ληξιαρχείο, πριν την έκδοση της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης.
Από τις υπηρεσίες ζητείται να εισάγουν δικλείδες διασφάλισης της ορθότητας των στοιχείων που εισάγονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων και να διασφαλισθεί ότι η παραλαβή και η συμπλήρωση των ληξιαρχικών πράξεων με πλήρη και ακριβή στοιχεία θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο και σε κάθε περίπτωση θα εκπληρώνεται η υποχρέωση δειγματοληπτικού ελέγχου ως προς την εξακρίβωση της ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό σημείωμα του υπουργείου Εσωτερικών, σε προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου θα εισαχθεί διάταξη που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της μητρότητας κάθε νεογέννητου παιδιού. Για όσα παιδιά γεννιούνται σε μαιευτήριο θα χρειάζεται πιστοποίηση από τον/την μαιευτήρα και το νοσοκομείο. Για όσα παιδιά γεννιούνται εκτός μαιευτηρίου θα απαιτείται «η χρήση αδιαμφισβήτητων μέσων της τεχνολογίας της Ιατρικής και του Δικαίου» (εξέταση DNA).

protothema.gr