Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 14/1/2014
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 915/8-1-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1) Επιχορήγηση στο Σωματείο με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ {Χατζηδάκη}
2) Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 59 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση {Ξυνίδης}
3) Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία 040223 στο Ο.Τ. 92 σχεδίου πόλεως «Κάτω Σούδα» Δ. Χανίων». {Ξυνίδης}
4) Έγκριση του 3ου τελικού & τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα & του 1ου (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου των Αγ.Αποστόλων» {Κεμεσίδης}
5) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου : «Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως» {Κεμεσίδης}
6) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου), Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
7) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΔ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ», (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου), Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
8) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΔ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ», Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
9) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΔ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ», (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου), Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
10) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ W.C. ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
11) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση μνημείου των Ισραηλιτών στην παλαιά πόλη», Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
12) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Έργα Οδοποιίας» Δήμου Χανίων, (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου). {Κεμεσίδης}
13) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας και Δίκτυα Υποδομών», (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου), Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
14) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εκτελεσθέντος έργου με τίτλο : «Ασφαλτικά – Δημοτική Οδοποιία 2004» {Κεμεσίδης}
15) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών και Δημοτικών Δρόμων» {Κεμεσίδης}
16) Παράταση διακοπής κυκλοφορίας σε οδούς για αναδιαγράμμιση οριζόντιας σήμανσης Κεμεσίδης}
17) «Προσωρινή Διακοπή Κυκλοφορίας στην οδό Π. Κοτσάκη και Ανδρούτσου στην Χαλέπα Δ.Ε. Χανίων για Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων» {Κεμεσίδης}
18) Παράταση προθεσμίας του έργου «Συνέχιση εργασιών έργου ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία»