Οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου σε ιδιώτες έχει επιταχυνθεί και δεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, ως απάντηση σε δημοσιεύματα που διαπιστώνουν διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προκειμένου να βελτιωθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Ωστόσο και το ίδιο το υπουργείο διαπιστώνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κρατικοί φορείς αυξάνουν τα χρέη τους, παρά τη σχετική απαγόρευση.

Στην ανακοίνωσή που συντάχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κύριο Σταϊκούρα τονίζεται ότι:

1. το πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι δεν επηρεάζει το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομική βάση, το οποίο αποτελεί και το κριτήριο επίτευξης των στόχων του Μνημονίου.

2. το πρόγραμμα επηρεάζει το πρωτογενές πλεόνασμα μόνο όταν αυτό εξετάζεται σε ταμειακή βάση.

3. οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν μειωθεί κατά 35% από το τέλος του 2012 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013. Συγκεκριμένα το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 31.12.2012 ανήρχετο σε 8,971 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 8,247 δισ. ευρώ υποχρεώσεις σε τρίτους και 724 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρων). Στο τέλος Νοεμβρίου 2013 το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήρχετο σε 5,858 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 5,401 δισ. ευρώ υποχρεώσεις σε τρίτους και 457 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρων).

4. το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα μειωθεί περαιτέρω, αφού έχει ήδη μεταβιβαστεί προς τους φορείς το 85% των συνολικών πόρων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσό των τελικών πληρωμών ανέρχεται, περίπου, στα 6,2 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, ενισχύοντας τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

5. παρά την ικανοποιητική εξέλιξη της διαδικασίας, ορισμένοι φορείς συνεχίζουν να σωρεύουν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, πλην επιστροφών φόρων, στο 2013, οφείλεται κυρίως στον ΕΟΠΥΥ και κατά μικρότερο ποσοστό σε άλλους φορείς (ΤΠΔΥ, Νοσοκομεία, ΟΤΑ και Υπουργεία). Όμως, η ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων, μέσω της διαδικασίας claw-back και rebate, θα αυξήσει τα εσοδα του ΕΟΠΥΥ και κατ’ επεκταση θα βελτιώσει και τα τελικά οικονομικά αποτελέσματά του.

6. η μείωση του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, στους επόμενους μήνες. Ήδη, εντός του Δεκεμβρίου 2013, μεταφέρθηκαν από το αποθεματικό του Τακτικού Προϋπολογισμού προς τα Νοσοκομεία επιπλέον πιστώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα βελτιώσει τα τελικά οικονομικά τους αποτελέσματα. Οι μεταβιβάσεις αυτές, που συντελέστηκαν εντός του Δεκεμβρίου 2013, θα αποτυπωθούν στο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης για το Δεκέμβριο του 2013, το οποίο θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα (Φεβρουάριος 2013).

7. η προσπάθεια αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών, συνεχίζεται και εντείνεται, ενώ έχει υπάρξει και χρονική επέκταση του προγράμματος αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσα στο 2014.

8. σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση για το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του 2013 έχει συνυπολογιστεί και ενσωματώνεται στις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση του πρωτογενούς αποτελέσματος του 2013, όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2014.

"Δηλαδή δεν κρύβονται δαπάνες «κάτω από το χαλί» για να ωραιοποιηθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα" καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

newmoney.gr