Από την αρχή που οι πρώτοι Ευρωπαίοι έποικοι εγκαταστάθηκαν στον Καναδά, οι φυσικοί πόροι της χώρας αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομίας της, κληροδότημα το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει θεμελιώδους σημασίας για την ευημερία μίας χώρας, που θεωρείται από τα καλύτερα μέρη στον πλανήτη.

Με νούμερα, ο τομέας των ορυκτών πόρων δημιούργησε μόνο για το 2011 σχεδόν 1.6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και έφερε στην χώρα 233 δις δολάρια από τις εξαγωγές. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι επενδύσεις στον τομέα αυτό για την επόμενη δεκαετία θα είναι 650 δις δολάρια με δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας κάθε χρόνο.

Τα νούμερα αυτά σαφώς δεν μπορεί κανείς να τα παραβλέψει, αφού ειδικά η δημιουργία θέσεων εργασίας θα είναι ζωτικής σημασίας για τους νέους που μπορούν να έχουν μία επαγγελματική σταδιοδρομία σε ένα κλάδο με μεγάλη αξία.

Ωστόσο όμως, ακόμα και σε μία προηγμένη χώρα όπως τον Καναδά, υπάρχει μία μικρή μειονότητα ανθρώπων που με όχημα την προστασία του περιβάλλοντος είναι αντίθετη σε κάθε είδους επένδυση για ορυχεία, αγωγούς μεταφοράς καυσίμων ή υδροηλεκτρικά έργα, παρόλο που τα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός στον Καναδά κατατάσσονται μεταξύ των καλυτέρων στον κόσμο.

Ενώ οι ρυθμιστικές αρχές για το περιβάλλον στελεχώνονται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, μερικές φορές η κοινή γνώμη επηρεάζεται αρνητικά για τις επενδύσεις από μία μειονότητα που χωρίς καμία επιστημονική θεμελίωση και μόνο με προπαγάνδα προσπαθεί να αποστρέψει τις επενδύσεις.

Ένα παράδειγμα που αντικατοπτρίζει του τι συμβαίνει, είναι το παράδειγμα του λεγόμενου North Gateway αγωγού μεταφοράς πετρελαίου, που οι αντιδράσεις και οι φωνές λένε ότι θα υπάρχει σημαντική μόλυνση του περιβάλλοντος από πετρελαιοκηλίδες, ενώ είναι γνωστό ότι κάθε μέρα στον Καναδά μεταφέρονται 3 εκατομμύρια βαρέλια μέσω αγωγών με απόλυτη ασφάλεια.

Σήμερα πάντως στον Καναδά, κυρίως από το παρελθόν, έχουν γίνει επιτεύγματα από τους ανθρώπους που με αποφασιστικότητα προσπάθησαν και πέτυχαν, ενώ θα είχαν επιτευχθεί περισσότερα αν δεν αντιμετώπιζαν την σκληρή στάση μιας ηχηρής μειονότητας που η ιδεολογική τους ατζέντα σαφώς δεν περιλαμβάνει την δημιουργία θέσεων εργασίας που τροφοδοτεί την ευημερία.

theglobeandmail.com