Επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα τους Σχολικούς Φύλακες.

"Κύριε Υπουργέ,

Η πρόσφατη κατάργηση υπηρεσιών ζωτικής σημασίας των Δήμων, όπως Δημοτική Αστυνομία, Σχολικοί Φύλακες, κ.τ.λ. δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη φύλαξη και ασφάλεια των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηρακλείου, που ως μεγάλος Δήμος ( 4ος στη χώρα), διαθέτει πάνω από 100 κτίρια και 210 Σχολικές Μονάδες.

Το κενό φύλαξης που δημιουργήθηκε εκ των πραγμάτων, είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των πάσης φύσεως ζημιών (καταστροφές, παραβιάσεις, βανδαλισμοί κ.τ.λ.) με σημαντική αύξηση του κόστους συντήρησης, αλλά και δημιουργία προβλημάτων στη λειτουργία των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων.

Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα έντονο στις Σχολικές Μονάδες που δέχονται πάνω από 35.000 μαθητές και με τη παύση των Σχολικών Φυλάκων η Σχολική λειτουργία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίστηκαν προς το παρόν, με την προσωρινή- κατόπιν δικαστικής απόφασης- επαναλειτουργία του θεσμού.

Είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητο κ. Υπουργέ, να ενισχυθεί ο Δήμος με προσωπικό ασφαλείας, προκειμένου να διαφυλάξει τις εγκαταστάσεις του, που, σε τελευταία ανάλυση, αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού. Επίσης οι Σχολικοί Φύλακες- Φύλακες Δημοτικών Κτιρίων, να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (με κανονική σχέση εργασίας), διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία τους. Πολύ περισσότερο μάλιστα, που ο Δήμος έχει τη δυνατότητα κάλυψης της μισθοδοσίας τους."