Δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η έντονη κινητικότητα που επικρατεί στη αγορά του ηλεκτρισμού. Έτσι στις προσεχείς εβδομάδες, η ανεξάρτητη αρχή ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει νέους ελέγχους στα τιμολόγια που προσφέρουν οι πάροχοι στη λιανική του ηλεκτρισμού.

Η έρευνα που πιθανότατα να γίνει μέσα στο καλοκαίρι θα επικεντρωθεί στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα οικιακά τιμολόγια, με στόχο να διαπιστωθεί εάν τα τιμολογιακά πακέτα που προσφέρουν στην αγορά οι πάροχοι καλύπτουν τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του καταναλωτή και ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στους όρους και τις συνθήκες τις αγοράς.

Σε περίπτωση μάλιστα που κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπιστούν στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τότε θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα για την εταιρεία.

Όπως πληροφορείται το EnergyPress οι έλεγχοι αυτοί θα συνοδευτούν από πακέτο παρεμβάσεων που θα έχει ως στόχο να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο ασφαλιστικών δικλείδων που αφενός θα επιτρέπει στις εταιρείες να πάρουν «ανάσες» στο δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και αφετέρου θα παρέχει ικανοποιητικές εγγυήσεις για όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Σημειώνεται ότι η ΡΑΕ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εγρήγορση και έχει ανοιχτές τις κεραίες της, με δεδομένο το εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Εγγυήσεις

Μετά τις αλλαγές που έγιναν στην αγορά τον Οκτώβριο έχει προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στη ρευστότητα εταιρειών οι οποίες προκειμένου να συμμετάσχουν στη χονδρεμπορική αγορά, καλούνται να καταβάλουν υψηλές εγγυήσεις που αντιστοιχούν στο 100% των αναμενόμενων αγορών τους από το pool σε επίπεδο διμήνου. Οι επιστολές αυτές καταπίπτουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Έτσι η ΡΑΕ προσανατολίζεται να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις που θα διευκολύνουν την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Η διευκόλυνση αυτή ωστόσο θα συνοδευτεί από πρόβλεψη στις συμβάσεις ότι σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας αυτά που χρωστάει ο καταναλωτής θα μεταφέρονται στο ΔΕΣΜΗΕ. Δηλαδή στην πράξη το σύστημα θα παραμείνει διασφαλισμένο.

Επίσης με τον καινούριο νόμο προκειμένου μια εταιρεία να προμηθεύσει με ηλεκτρισμό πελάτες θα πρέπει να έχει μίνιμουμ μετοχικό κεφάλαιο 600 χιλιάδων ευρώ και όχι 60 χιλιάδων που είναι σήμερα. Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο ποσό είχε θεωρηθεί από την πλευρά της Ε.Ε. ως εμπόδιο για το άνοιγμα της αγοράς, ωστόσο μετά από επιμονή της ελληνικής πλευράς που επικαλέστηκε λόγους ασφάλειας των καταναλωτών τελικά έγινε αποδεκτό.

Στην πραγματικότητα εκείνο που θα υπάρξει είναι ένας συνδυασμός μέτρων που θα οπλίζουν το σύστημα με περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες επιτρέποντας ταυτόχρονα να αμβλυνθεί ο όρος της υψηλής εγγύησης που σε συνθήκες έλλειψης ρευστότητας και σφιχτής χρηματοδότησης, απειλεί ακόμη και τη βιωσιμότητα εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν τέτοιες διασφαλίσεις που σε καμία περίπτωση δε θα μειώνουν την ασφάλεια των συναλλαγών και ταυτόχρονα θα βελτιώνουν τις συνθήκες για το άνοιγμα της αγοράς.

energypress.gr