Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ, στην αίθουσα “Επίκουρος”, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ερευνητών, επιχειρηματιών και τοπικών φορέων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «Σχεδιασμός και εφαρμογή αποκεντρωμένων καινοτόμων τεχνολογιών αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας για δημόσια κτήρια στις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης – ENPI CBC MED, DIDSOLIT-PB».

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συντονιστής του έργου αυτού, το οποίο άρχισε το Δεκέμβριο του 2012 και θα έχει διάρκεια τρία έτη, είναι το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης από την Ισπανία, ενώ συμμετέχουν, από την Ελλάδα το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, από την Ιορδανία το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, από την Αίγυπτο ο Αιγυπτιακός Οργανισμός Ενέργειας και Περιβάλλοντος και το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας και από την Ισπανία επίσης η εταιρεία οικο-συστημάτων Eco – system Europa.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αυτού, θα εγκατασταθούν και θα δοκιμασθούν σε πολλά δημόσια κτίρια διάφορα καινοτόμα συστήματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στις προαναφερθείσες χώρες ενώ θα αξιολογηθεί η λειτουργία και η συμπεριφορά τους στις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος αυτού θα σχεδιασθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας τεχνολογιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες δημόσιων κτιρίων και θα δοκιμασθεί η συμπεριφορά τους σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες της Μεσογείου ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη δυνατότητα μελλοντικής εφαρμογής τους με ή χωρίς βελτιώσεις σε ευρύτερη κλίμακα.

Ταυτόχρονα, θα γίνει ευρύτερη ενημέρωση για τις δυνατότητες εφαρμογής των συγκεκριμένων τεχνολογιών σε διάφορες Μεσογειακές χώρες με την πραγματοποίηση κατάλληλων εκδηλώσεων όπως σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κ. Αγγελάκη Γεώργιο, τηλ 2821 0 35020 - 21.