Σε προσλήψεις αναπληρωτών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Όλες οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν για ακόμη μια φορά στα πλαίσια προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Πιο αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν 47 προσλήψεις στα πλαίσια του προγράμματος ΖΕΠ για δημοτικά και νηπιαγωγεία καθώς και 70 προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τα ολοήμερα σχολεία .

Πέρα όμως από τις πιο πάνω προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ

69

ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

26

ΠΕ32- ΘΕΑΤΡΟΥ

29

ΠΕ19/20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

32

ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

27

ΠΕ16.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

30

ΠΕ11-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

42

ΠΕ06-ΑΓΛΙΚΩΝ

83

ΠΕ18.41-ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ

1

 

Εκτός όμως από τις προσλήψεις στην πρωτοβάθμια είχαμε και 195 προσλήψεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης. Όπως και στην πρωτοβάθμια οι προσληφθέντες πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.