«Κόκκινα» δάνεια ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ μοίρασε μέσα σε ένα χρόνο – από το Φθινόπωρο του 2008 έως και τον Οκτώβριο του 2009 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.), προκαλώντας με αυτό τον τρόπο την παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής, αν και η τράπεζα ξεκίνησε να εκταμιεύει δάνεια προς επιχειρήσεις μόλις στα τέλη του 2008 διαπιστώθηκε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσα σε λίγους μόνο μήνες ανήλθαν στο 30%, σχεδόν διπλάσιο των άλλων τραπεζών. Έτσι, η ΤτΕ ουσιαστικά απαγόρευσε στο Τ.Τ. να χορηγεί νέα επιχειρηματικά δάνεια.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, τον Οκτώβριο του 2009 ο τότε επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας κ. Γιάννης Γούσιος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Τ.Τ. κ. Αγγελο Φιλιππίδη ουσιαστικά απαγόρευσε νέες χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων. 

Σύμφωνα με την επιστολή η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αποφάσισε ότι: «οποιαδήποτε νέα εκταμίευση δανείων προς επιχειρήσεις θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη σχεδιαζόμενη επιτόπια εκτίμηση - έλεγχο από την Τράπεζα της Ελλάδος της πορείας υλοποίησης και την επάρκεια των ως άνω διαρθρωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη των κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για την παρακολούθηση των κινδύνων που συνδέονται με τις σχετικές χορηγήσεις».

Είχε προηγηθεί έλεγχος της ΤτΕ όπου διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων που είχαν τεθεί στις χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων. Μετά την επιστολή αυτή το Τ.Τ. δεν χορήγησε νέα επιχειρηματικά δάνεια για μεγάλο διάστημα. 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το καλοκαίρι του 2010 η νέα διοίκηση του Τ.Τ. με επικεφαλής τον κ. Κλέωνα Παπαδόπουλο ενημέρωσε την ΤτΕ ότι είχαν δημιουργηθεί όλες οι υποδομές που απαίτησε η Τράπεζα της Ελλάδος τόσο σε συστήματα όσο και διαδικασίες και έλαβε τη συγκατάθεσή της για την ενεργοποίηση της πιστωτικής γραμμής προς επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, τα δάνεια που δόθηκαν από το καλοκαίρι του 2010 και μετά ήταν πολύ μικρά, καθώς η κρίση είχε αλλάξει άρδην τα οικονομικά δεδομένα.

Αν και ο κ. Αγγελος Φιλιππίδης επικαλείται τον έλεγχο της BlackRock σύμφωνα με τον οποίο το Τ.Τ. εμφανίζει τον μικρότερο δείκτη ζημιών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ριζικά διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με την εμπιστευτική έκθεση της BlackRock (06.11) που επικαλείται η «Καθημερινή της Κυριακής» και η οποία αναλύει τα δάνεια του Τ.Τ. το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων παρουσίαζε πιθανές ζημίες της τάξης του 31,4%, όταν οι αντίστοιχες ζημίες για το σύνολο των εμπορικών τραπεζών διαμορφώνονταν στο 19%.

Υπογραμμίζεται ότι οι άλλες εμπορικές τράπεζες χορηγούν δάνεια εδώ και δεκαετίες, ενώ το Τ.Τ. έλαβε τραπεζική άδεια μόλις το 2006 (πριν δεχόταν μόνο καταθέσεις). 

Σε επιχειρήσεις άρχισε να δίνει δάνεια το φθινόπωρο του 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 οπότε η ΤτΕ έβαλε «πάγο» στις σχετικές χορηγήσεις. 

Δηλαδή, σε διάστημα λιγότερο των 12 μηνών η διοίκηση Φιλιππίδη προχώρησε σε χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων εκ των οποίων το 30% γρήγορα έπαψε να εξυπηρετείται. Η κακοδιαχείριση της περιόδου 2008 - 2009 αποτυπώνεται στην Έκθεση της ΤτΕ που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών οι εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2008 εμφάνισαν πιθανή ζημία της τάξης του 29,8%. Αντίθετα τα επιχειρηματικά δάνεια που χορηγήθηκαν στην περίοδο 2010 - 2012 εμφανίζουν πιθανή μόλις ζημία 0,8%.

newpost.gr